Foredragsholdere


Torbjørn Johannson

Guri Hetland

Terje Moum

Hege Brende

Kathrine Næss

Erik Hanøy
Vis alle foredragsholdere

Onsdag 19. april

09:30 - 10:30
Registrering i konferanseavdelingen. Vi starter dagen med to parallelle fagsesjoner fram til lunsj. Deretter 6 ulike fagsesjoner etter lunsj.
  • Fagsesjoner
  • Ledelse og forbedring
  • Risikostyring
  • Lunsj
  • Ledelse og forbedring
  • SAP Forum
  • Logistikk og reservedelestyring
  • Risiko og integritet
  • Prediktivt vedlikehold
  • Vedlikehold på tvers - Forum
Ledelse og forbedring

10:30 - 13:00
Digitaliseringen gir oss mulighet til å måle og regulere stadig flere sider av våre virksomheter. Hvordan kan dette utnyttes til faktabasert ledelse og økt forbedringstakt?
Risikostyring

10:30 - 14:00
Styring av risiko er viktig i alle faser av et anleggs levetid, fra prosjekt til daglig drift. God kontroll og forståelse av risiko gir ikke bare trygghet, men også muligheter.
Lunsj

13:00 - 14:00
Clarion sin lunsjbuffet med fjordutsikt
Ledelse og forbedring

14:00 - 16:30
Coachende lederskap - hvordan påvirker det forbedringsevnen?
SAP Forum

14:00 - 17:30
De siste årene har det vært fokus på riktig bruk av vedlikeholdssystem. Utviklingen innen Machine learning, Industri 4.0 og Big Data har gitt nye muligheter. Årets tema under SAP Forum vil være interessant for alle som benytter SAP og ønsker økt verdiskapning.
Logistikk og reservedelestyring

14:00 - 16:30
Stadig nye bransjer ønsker å etablere egen beredskap på kritiske reservedeler i kampen mot nedetid på produksjonsutstyret. På denne sesjonen vil vi få ta del i erfaringer gjort innenfor planlegging og gjennomføring av det å etablere et eget reservedelslager.
Risiko og integritet

14:00 - 14:30
Prediktivt vedlikehold

14:00 - 16:30
Machine learning, Industri 4.0, Big Data er alle kjente “buzz-words”. Denne fagsesjonen vil fokusere på praktisk anvendelse av disse teknikkene for optimalisering av drift, vedlikehold og økt sikkerhet.
Vedlikehold på tvers - Forum

14:00 - 16:30
Vedlikehold på tvers er et forum for erfaringsutveksling mellom vannkraftprodusenter.
10:30 - 13:00
Konferansehendelse
Fellessesjon
10:30 - 10:45
Velkommen | Grethe Selboe, MainTech AS
MainTech ønsker velkommen! Praktiske opplysninger
10:45 - 11:25
TBA
11:25 - 12:00
Praktisk bruk av maskinlæring | Ole Bjørn Westad, Statoil
Ole Bjørn er senior ingeniør innenfor vedlikehold i Statoil Stjørdal. Han jobber med å hente inn, trende og tolke data fra maskiner slik at dette kan være med på å si noe om tilstand og dermed også kontrollere risiko på Statoil sine anlegg.
12:00 - 12:15
Kaffe / Vrimling / Stands
12:15 - 13:00
Kostnadsreduksjoner i petroleumsvirksomheten – hva vet vi om effekten på sikkerhet? | Jan Erik Vinnem
Jan Erik Vinnem er professor i marin operasjonell risiko på NTNU. Han har over 40 års erfaring med risikoanalyser og risikostyring, i all hovedsak for petroleumsindustrien.
13:00 - 14:00
Clarion sin lunsjbuffet med fjordutsikt
13:00 - 14:00
Clarion sin lunsjbuffet med fjordutsikt
14:00 - 16:30
Konferansehendelse
14:00 - 15:00
Increase Plan Performance and Operational Excellence with SAP Digital Operations
Ved å koble utstyr, mennesker og virksomheter kan man integrere produksjonsprosesser med forretningsdrift. SAP vil gi oss innsikt i hvilke muligheter dette gir.
15:00 - 15:15
Kaffe / Vrimling / Stands
15:15 - 16:00
Winshuttle til bruk av masseoppdatering av vedlikeholdsdata
Da vindkraft kom inn i vedlikeholdsporteføljen til Statkraft, meldte behovet seg for en rasjonell måte å kunne masseoppdatere stamdata i vedlikeholdssystemet. Nå ser de at verktøyet også hjelper dem til å følge opp satsningen Operatørevaluering av vedlikehold innen ulike teknologier. Statkraft har valgt å la egne spesialister håndtere bruken av Winshuttle noe som krever klare retningslinjer. Satsningen bidrar til at kvaliteten på stamdata kan økes effektivt på en rasjonell måte.
16:00 - 16:30
Årsmøte for medlemmer
16:30 - 17:30
Kompetansemyldring
14:00 - 16:30
Konferansehendelse
14:00 - 14:30
RCM i IFS
14:00 - 16:30
Konferansehendelse
14:00 - 16:30
Konferansehendelse
16:30 - 17:30
Kompetansemyldring
Alle samarbeidspartnere i dagens fagsesjoner byr på sin kompetanse i konferansefoajeen sammen med litt snack og noe godt å drikke.
18:30 - 23:00
Sosialt arrangement med foredrag, musikk og tapas
Vi samles alle sammen i Clarion Hall for en trivelig stund sammen med litt underholdning fra scenen!
19:00 - 19:45
Individualister i team | Guri Hetland
Guri Hetland er tidligere landslagssjef for Sveits. Hun jobber i dag med etableringen av Trøndelag 2023, og er prosjektleder for Trondheims arbeid med å få VM på ski.
20:45 - 21:30
Musikkinnslag | Ine Hoem
Etter en dag med mange inntrykk, faglig påfyll og god mat passer det ekstra godt med en konsert

Torsdag 20. april

08:30 - 08:40
MainTech ønsker velkommen | Gunnar Andreas Aarvold, MainTech AS
Like sikkert som at påsken går mot ende er vissheten om at MainTech kan ønske velkommen til MainTech konferansen. Den 17. årgangen av konferansen har tema innen omstilling, forbedring og lederskap. Dette skal vi få høre mer om fra scenen fra engasjerte foredragsholdere. Velkommen!
08:40 - 09:20
Veien til å bli klimanøytral | Torbjørn Johannson
Torbjørn Johannson, styreformann i ASKO Norge AS, kommer ikke til å pensjonere seg før samtlige av ASKOs varer er kommet over på engrosdistribusjon og før selskapet er blitt klimanøytral.
09:20 - 10:00
Vi skal doble verdiskapingen for vannkraften | Hege Brende
Hege Brende er leder for Norsk Vannkraftsenter og FME HydroCen. Forskningssenteret HydroCen ble offisielt åpnet 30. januar i år - og er Norges nye storsatsing på vannkraftforskning.
10:00 - 10:30
Kaffe / Vrimling / Stands
10:30 - 11:30
Motivasjonsforedrag | Erik Hanøy
Erik Hanøy gir deg spennende historier fra et kvart århundre i media, og presenterer løsninger som du kan bruke i din egen arbeidsdag. Sjansen er stor for at du får deg en god latter også!
11:30 - 12:30
Lunsj
12:30 - 13:10
Bruk av LEAN i Statoil | Terje Moum
Statoil sin forbedringsreise startet ikke den dagen oljeprisen sank. Da var selskapet godt igang med et forbedringsprogram kalt STEP.
13:10 - 13:50
Vi rigger oss for fremtiden - 60 nye år i Mosjøen | Kathrine Næss
"Det er ingen tvil om at kunnskap er viktig for industrien!" Det sier Kathrine Næss, Plant Manager på Alcoa Mosjøen.
13:50 - 14:20
Kaffe / Vrimling / Stands
14:20 - 15:00
Smart helmet | Niall Heffernan
Hvordan ville arbeidsdagen din blitt om nødvendig informasjon om oppdraget eller utstyret du står ved var tilgjengelig i vernebrillen eller hjelmen din?
15:00 - 15:30
TBA

Påmelding

til MainTech konferansen»