Foredragsholdere


Solfrid Flateby

Stig Roar Wigestrand

Linn Cecilie Moholt

Ola Borten Moe

Odd Tore Finnøy

Stine Ilebrekke Undrum
Vis alle foredragsholdere

ONSDAG 30. MARS 2016

09:30 - 10:30
Registrering i konferanseavdelingen. Vi starter dagen med åtte parallelle fagsesjoner. Se under.
  • Fagsesjoner
  • Ledelse og kommunikasjon
  • Havbruk
  • Vedlikehold på tvers
  • Styring av teknisk integritet
  • Vedlikeholdsstyring
  • Tilstandsdata
  • SAP PM nettverksforum
  • Risiko og Pålitelighet
Ledelse og kommunikasjon

10:30 - 16:30
Hvordan jobber ledere med atferd og kommunikasjon for å øke effektiviteten i egen bedrift?
Havbruk

10:30 - 16:30
Vi ønsker gjennom fagsesjon Havbruk å sette fokus på driftssikkerhet og hvordan ulike aktører leder arbeidet med kontinuerlig forbedring
Vedlikehold på tvers

10:30 - 16:30
Vedlikehold på tvers er et forum for erfaringsutveksling mellom energiprodusenter. Denne fagsesjonen setter søkelyset på forbedringsarbeid og lederskap i vedlikeholdsfunksjonen.
Styring av teknisk integritet

10:30 - 16:30
Hvordan styrer aktører i forskjellige bransjer sine anlegg for å sikre kontroll og teknisk integritet? Her vil vi få spennende foredragsholdere som forteller sine erfaringer fra både offshore og på land, og både over og under vann.
Vedlikeholdsstyring

10:30 - 16:30
Hva er god vedlikeholdsstyring og hvordan gjør andre det? Deling av erfaring på tvers av bransjer og innblikk i det nyeste av styringssystem.
Tilstandsdata

10:30 - 16:30
Evnen til å tidlig forutsi skadelig utvikling på maskineri og prosessutstyr er blitt en konkurransefaktor.
SAP PM nettverksforum

10:30 - 16:30
Alle som har et vedlikeholdssystem har samme utfordring; Hvordan få til aktiv bruk av VH-systemet med riktig historikk, for videre å skape nytte og verdi. Vi fortsetter suksessen fra i fjor med en felles fagsesjon før lunsj, for deretter å dele opp i ulike fagspesialiteter.
Risiko og Pålitelighet

10:30 - 16:30
Pålitelighet lønner seg. Denne fagsesjonen har som formål å dele kunnskap og erfaringer innen pålitelighetsarbeid på tvers av bransjer.
10:30 - 16:30
Fagsesjonen i samarbeid med | Volo
Denne fagsesjonen vil frem til lunsj ha felles program med andre fagsesjoner med tema Lederskap
10:30 - 10:45
Velkommen og innledning | Marit Bolstad, MainTech AS
10:45 - 11:25
Tilpasset ledelse til framtidens medarbeidere | Lars Melkvik, Visma
Lars Melkvik har siden 2007 sittet i ledelsen i IT teknologiselskapet Visma, og har ansvar for forretningsområdet BPO i region Midt- og Nord-Norge. Avdelingsdirektør Melkvik har erfart at godt lederskap blant annet handler om god selvinnsikt og evne til å tilpasse seg. I tillegg er han opptatt av å sette fokus på viktigheten av å ha kunnskap om hvordan framtidens medarbeider vil bli ledet.
11:25 - 12:00
Endringsledelse – hvem endrer hva? | Grete Wennes, NTNU
Grete Wennes er professor i ledelse ved Handelshøyskolen i Trondheim ved NTNU. Hun har en lang fartstid som forsker og har særlig vært opptatt av ledelse i komplekse kunnskapsorganisasjoner. I dette innlegget tar professor Wennes opp hva moderne ledelse og endringsledelse innebærer og hva som skal til for å lykkes. Med utgangspunkt i nyere forskning, vil hun belyse hva vi faktisk vet og hva som er myter om ledelse og dens virkninger i tider med store endringer.
12:00 - 12:15
Kaffe / Vrimling / Stands
Besøk stands, ta en prat med kjente og ukjente - og for all del fyll opp kaffekoppen
12:15 - 13:00
Kommunikasjon og atferd | Ketil Olsen, Volo AS
Ketil Olsen og kollega og partner Arild Berg er distributør av Everything DiSC® verktøy i Norge. De jobber med utvikling av nye kvalitetssikrede verktøy, sertifiserer instruktører og driver et nettverk av aktive DiSC® instruktører i Norge. Ketil Olsen vil prate om hvordan du kan få det beste ut av dine medarbeidere gjennom god kommunikasjon og adferd.
13:00 - 14:00
Clarion sin lunsjbuffet med fjordutsikt
14:00 - 15:00
Adferdsstiler | Marit Bolstad, MainTech AS
Marit Bolstad er sertifisert DiSC® - instruktør og jobber til daglig med coaching og forbedringsprosesser i MainTech. Gjennom gruppearbeid skal vi se på hvordan mennesker med tilnærmet lik adferdsstil løser utfordringer sammenlignet med andre mennesker som motiveres / drives av andre måter å løse oppgaver på? I oppsummeringen vil vi sammen med dere formidle hva som skjedde når vi gjennomførte øvelsen og hvordan vi kan bruke denne erkjennelsen i vårt daglige virke.
15:00 - 15:15
Kaffe / Vrimling / Stands
Besøk stands, ta en prat med kjente og ukjente - og for all del fyll opp kaffekoppen
15:15 - 16:00
Verktøy til bruk i eget utviklingsarbeid | Marit Bolstad, MainTech AS
Gjennomgang av verktøyet Everything DiSC®, og intro til boka “The work of Leaders”
10:30 - 16:30
Fagsesjonen i samarbeid med | Stranda Prolog
Denne fagsesjonen vil frem til lunsj ha felles program med andre fagsesjoner med tema Lederskap
10:30 - 10:45
Velkommen og innledning | Marit Bolstad, MainTech AS
10:45 - 11:25
Tilpasset ledelse til framtidens medarbeidere | Lars Melkvik, Visma
Lars Melkvik har siden 2007 sittet i ledelsen i IT teknologiselskapet Visma, og har ansvar for forretningsområdet BPO i region Midt- og Nord-Norge. Avdelingsdirektør Melkvik har erfart at godt lederskap blant annet handler om god selvinnsikt og evne til å tilpasse seg. I tillegg er han opptatt av å sette fokus på viktigheten av å ha kunnskap om hvordan framtidens medarbeider vil bli ledet.
11:25 - 12:00
Endringsledelse – hvem endrer hvem? | Grete Wennes, NTNU
Grete Wennes er professor i ledelse ved Handelshøyskolen i Trondheim ved NTNU. Hun har en lang fartstid som forsker og har særlig vært opptatt av ledelse i komplekse kunnskapsorganisasjoner. I dette innlegget tar professor Wennes opp hva moderne ledelse og endringsledelse innebærer og hva som skal til for å lykkes. Med utgangspunkt i nyere forskning, vil hun belyse hva vi faktisk vet og hva som er myter om ledelse og dens virkninger i tider med store endringer.
12:00 - 12:15
Kaffe / Vrimling / Stands
Besøk stands, ta en prat med kjente og ukjente - og for all del fyll opp kaffekoppen
12:15 - 13:00
Kommunikasjon og atferd | Ketil Olsen, Volo AS
Ketil Olsen og kollega og partner Arild Berg er distributør av Everything DiSC® verktøy i Norge. De jobber med utvikling av nye kvalitetssikrede verktøy, sertifiserer instruktører og driver et nettverk av aktive DiSC® instruktører i Norge. Ketil Olsen vil prate om hvordan du kan få det beste ut av dine medarbeidere gjennom god kommunikasjon og adferd.
13:00 - 14:00
Clarion sin lunsjbuffet med fjordutsikt
14:00 - 14:30
Sømløs overgang fra prosjekt til drift | Ulf Jensen, Marine Harvest reg. Midt
Hvordan utøver Marine Harvest prosjektledelse for å unngå uker og måneder med driftsproblemer etter igangkjøring av nye installasjoner
14:30 - 15:00
Vedlikeholdsstyring i et produksjonsperspektiv | Ole Meland, SalMar Processing
Hvordan lede og utvikle vedlikeholdsfunksjon ved bruk av målstyring
15:00 - 15:15
Kaffe / Vrimling / Stands
Besøk stands, ta en prat med kjente og ukjente - og for all del fyll opp kaffekoppen
15:15 - 15:45
Standardisering skaper driftstid. Fra tro til virkelighet | Einar Roan, Marine Harvest reg. Nord
Hvordan oppnå årlige forbedringer ved å lære av feil og ha et erfaringsbasert vedlikehold
15:45 - 16:15
Leverandørenes bidrag til høy pålitelighet | Klaus Hoseth, Stranda Prolog
Hva gjør leverandørene for å designe driftssikre anlegg?
10:30 - 16:30
Fagsesjonen i samarbeid med | Voith Hydro AS
Denne fagsesjonen vil frem til lunsj ha felles program med andre fagsesjoner med tema Lederskap
10:30 - 10:45
Velkommen og innledning | Marit Bolstad, MainTech AS
10:45 - 11:25
Tilpasset ledelse til framtidens medarbeidere | Lars Melkvik, Visma
Lars Melkvik har siden 2007 sittet i ledelsen i IT teknologiselskapet Visma, og har ansvar for forretningsområdet BPO i region Midt- og Nord-Norge. Avdelingsdirektør Melkvik har erfart at godt lederskap blant annet handler om god selvinnsikt og evne til å tilpasse seg. I tillegg er han opptatt av å sette fokus på viktigheten av å ha kunnskap om hvordan framtidens medarbeider vil bli ledet.
11:25 - 12:00
Endringsledelse – hvem endrer hvem? | Grete Wennes, NTNU
Grete Wennes er professor i ledelse ved Handelshøyskolen i Trondheim ved NTNU. Hun har en lang fartstid som forsker og har særlig vært opptatt av ledelse i komplekse kunnskapsorganisasjoner. I dette innlegget tar professor Wennes opp hva moderne ledelse og endringsledelse innebærer og hva som skal til for å lykkes. Med utgangspunkt i nyere forskning, vil hun belyse hva vi faktisk vet og hva som er myter om ledelse og dens virkninger i tider med store endringer.
12:00 - 12:15
Kaffe / Vrimling / Stands
Besøk stands, ta en prat med kjente og ukjente - og for all del fyll opp kaffekoppen
12:15 - 12:30
Standardisering versus ikke-standardisering av KPIer | Sana Riahi, MainTech AS
Hvilke fordeler har standardisering av KPIer og hvilke utfordringer vil vi møte på ved å standardisere? MainTech presenterer sin erfaring med KPIer fra flere bransjer.
12:30 - 13:00
Presentasjon av KPIer – del 1 | Deltakere
Det første steget mot standardisering av KPIer er å få en oversikt over hvilke KPIer vi har i bransjen i dag. Hvert selskap får 5 minutter til å presentere sine KPIer.
13:00 - 14:00
Clarion sin lunsjbuffet med fjordutsikt
14:00 - 14:15
Presentasjon av KPIer – del 2 | Deltakere
Det første steget mot standardisering av KPIer er å få en oversikt over hvilke KPIer vi har i bransjen i dag. Hvert selskap får 5 minutter til å presentere sine KPIer og hva som ligger til grunn for dem.
14:15 - 15:00
KPIer for en bedre bransje | Deltakere
Når KPIene i bransjen er kartlagt er det på tide med en gruppediskusjon på hvilke KPIer bransjen bør ha, hva som skal ligge til grunn for KPIene, og hvordan vi skal måle dem. Tilgjengelighet er et eksempel på en KPI som trenger standardisering dersom vi skal kunne benchmarke oss på det. Vi deler inn i grupper og diskuterer.
15:00 - 15:15
Kaffe / Vrimling / Stands
Besøk stands, ta en prat med kjente og ukjente - og for all del fyll opp kaffekoppen
15:15 - 15:30
KPIer for en bedre bransje | Deltakere
En deltaker fra hver gruppe presenterer det de har kommet frem til i gruppen. Vi tar så en plenumsdiskusjon på det som er presentert, der vi sammen skal svare på spørsmålet: Er det mulig å standardisere KPIene for en bedre bransje?
15:30 - 15:55
Kompetanse, bredde og kontinuitet i det norske markedet | Voith Hydro AS
Med sin over 100 år lange tradisjon i vannkraftmarkedet bidrar Voith til å opprettholde kompetansen i Norge.
15:55 - 16:15
Håndholdte enheter | Are Kjetil Norgård, NTE Produksjon AS
Både mengden og kvaliteten på rapportering har vært en utfordring i bransjen siden introduksjonen av vedlikeholdssystemer. For å gjøre rapportering enklere og vedlikeholdssystemet mer tilgjengelig har håndholdte enheter endelig begynt å finne sin vei inn i bransjen.
16:15 - 16:30
Årsmøte Vedlikehold på tvers Forum | Sana Riahi, MainTech AS
• Årsberetning VPT-Forum
• Økonomi
• Valg
10:30 - 16:30
Fagsesjonen i samarbeid med | Visco
Hvordan styrer aktører i forskjellige bransjer sine anlegg for å sikre kontroll og teknisk integritet? Bli med på denne fagsesjonen for å høre hvordan de tenker. Kan vi lære noe av hverandre? Her vil vi få spennende foredragsholdere som forteller sine erfaringer fra både offshore og på land, og både over og under vann.

Hvordan bruke overvåkingsdata fra prosessen, erfaring fra vedlikeholdsarbeid og inspeksjon til å få optimalisert styring av teknisk integritet. I tillegg vil vår sponsor, Visco, vil fortelle hvordan 3D verktøy kan være en viktig parameter for å ha god kontroll på integriteten.
10:30 - 10:45
Innledning | Grethe Selboe, MainTech AS
Introduksjon av fagsesjonen.
10:45 - 11:25
Implementation of a global RBI standard – experiences and challenges | Roar Bye,Teekay
Following topics will be focuses: - Regional legislations - Consistency/alignment/standardisation - Culture and attitude - Experience transfer The lecture will also include a short description of the preferential weld corrosion project on Piranema.
11:25 - 12:00
Teknisk integritet i KCA Deutag? | Trond-Ole Håland, KCA Deutag Drilling Norge AS
KCA Deutag drifter borerigger på vegne av Statoil. Hva gjør drilling industrien for å sikre teknisk integritet på de riggene de opererer. Trond-Ole vil fortelle hvordan KCA Deutag jobber for å etablere vedlikeholdsprogram og hvordan disse skal oppdateres i fremtiden ved hjelp av overvåkingsdata.
12:00 - 12:15
Kaffe / Vrimling / Stands
Besøk stands, ta en prat med kjente og ukjente - og for all del fyll opp kaffekoppen
12:15 - 13:00
Styring av teknisk integritet for undervannsutstyr | Terje Malvik, Det norske oljeselskap ASA
- Strategier for subsea integritetsstyring
- Korrosjonskontroll under vann
- Risikobaserte inspeksjonsprogrammer
- Inspeksjonsplanlegging
- Utfordringer forbundet med å inspisere utstyr under vann
- Hvordan kan vi bruke innsamlet informasjon til å styre teknisk integritet?
13:00 - 14:00
Clarion sin lunsjbuffet med fjordutsikt
14:00 - 14:30
Hvordan Glencore Nikkelverk AS styrer teknisk integritet | Jan Tore Flottorp, Glencore
Glencore er en prosessbedrift der en stor del av prosessen går ut på å løse opp metaller. Dette gir store utfordringer med hensyn på korrosjon og slitasje.
- Hvordan organiserer vi vedlikeholdet?
- Rett material valg
- Hvordan gjør vi montasje / reparasjon?
- Sveising / overflatebehandling
- Inspeksjonsrutiner
- Akseptkriterier
- «Run to failure»?
14:30 - 15:00
VISCO – Hvordan bruke virtual reality for å effektivisere drift og vedlikehold | Visco
VISCO vil presentere sin løsning på hvordan de kan bruke sine visualiseringsprogram som verktøy til å styre blant annet integritet.
15:00 - 15:15
Kaffe / Vrimling / Stands
Besøk stands, ta en prat med kjente og ukjente - og for all del fyll opp kaffekoppen
15:15 - 16:00
Hvilke krave stilles til bruk av flenser | Morten Hartmann og Yunus Naqvi, Freudenberg Oil & Gas Technologies
Flenser er utstrakt brukt i alle prosessanlegg. Derfor også viktig at det er kontroll på integriteten på flenser. Morten og Yunus vil fortelle om hva som kreves, hvilke feil kan aksepteres for at integriteten fremdeles skal ivaretas.
16:00 - 16:30
Oppsummering | Grethe Selboe, MainTech AS
En oppsummering av dagens tema og veien videre.
10:30 - 16:30
Fagsesjonen i samarbeid med | Plania
10:30 - 10:45
Innledning | Gunnar Andreas Aarvold, MainTech AS
Introduksjon av vedlikeholdssystem (CMMS), bruken av dette og industriens utfordringer og gleder.
10:45 - 11:15
Nye muligheter for visualisering med mer vedlikeholdsdata | Visco
Selskapet Visco har spesialisert seg på å visualisere datafangst fra industriprosesser. Drømmen for vedlikeholdsfolk er å omsette data til handling. Visco vil vise hvilke erfaringer de har og hvordan deres produkter kan kjøres sammen med vedlikeholdssystemer.
11:15 - 12:00
Felles workshop | Visco og MainTech AS
Hvorfor sliter de fleste med å innføre og øke bruken av vedlikeholdssystemer? Industrien «roper» etter enklere løsninger som kan «fange» gi brukerne bedre beslutningsgrunnlag og bedre bilde av tilstand. Vi setter oss i grupper og blir fasilitert av MainTech og Visco for å se på hvordan leverandørene kan løse noen av utfordringene
12:00 - 12:15
Kaffe / Vrimling / Stands
Besøk stands, ta en prat med kjente og ukjente - og for all del fyll opp kaffekoppen
12:15 - 13:00
Integrert planlegging fra IFS Applications | Fredrik Sagesand, IFS Norge
IFS Operational Planning Board (IFS OPB™) optimaliserer vedlikeholds prosessen ved å analysere for eksempel drifts planer, regulatoriske krav, og tilgjengeligheten av ressurser, utstyr og materialer, for å maksimalisere driften. OPB tar i betraktning alle variabler involvert i operasjonen, og gjør det lettere for planleggere og håndtere vedlikehold i et dynamisk miljø!
13:00 - 14:00
Clarion sin lunsjbuffet med fjordutsikt
14:00 - 14:20
Morgendagens vedlikeholdsstyring | Thomas Hukkelås, Plania
Introduksjon til styringssløyfa og fremtidens styringssystem
14:20 - 15:00
Felles workshop | Plania
Hva er de største utfordringene knyttet til vedlikeholdsstyring? Vi setter oss i grupper på tvers av bransjer og styringssystem for å dele erfaringer, ideer og kompetanse innen vedlikeholdsstyring; fasilitert av Plania og MainTech.
15:00 - 15:15
Kaffe / Vrimling / Stands
Besøk stands, ta en prat med kjente og ukjente - og for all del fyll opp kaffekoppen
15:15 - 16:15
Hvordan bruke et styringssystem til å løse utfordringene | Asbjørn Vikane, Plania AS
Vi utfordrer Plania til å svare på hvordan utfordringene, definert av gruppene, kan løses ved hjelp av et styringssystem. Det inviteres til et åpent forum fylt av erfaringsdeling og idéutveksling på tvers av bransjer; fasilitert av Plania og MainTech.
16:15 - 16:30
Oppsummering
10:30 - 16:30
Fagsesjonen i samarbeid med | SKF Norge AS
10:30 - 10:45
Innledning | Gunnar Andreas Aarvold, MainTech AS
Introduksjon av vedlikeholdssystem (CMMS), bruken av dette og industriens utfordringer og gleder.
10:45 - 11:15
Nye muligheter for visualisering med mer vedlikeholdsdata | Visco
Selskapet Visco har spesialisert seg på å visualisere datafangst fra industriprosesser. Drømmen for vedlikeholdsfolk er å omsette data til handling. Visco vil vise hvilke erfaringer de har og hvordan deres produkter kan kjøres sammen med vedlikeholdssystemer.
11:15 - 12:00
Felles workshop | Visco og MainTech AS
Hvorfor sliter de fleste med å innføre og øke bruken av vedlikeholdssystemer? Industrien «roper» etter enklere løsninger som kan «fange» gi brukerne bedre beslutningsgrunnlag og bedre bilde av tilstand. Vi setter oss i grupper og blir fasilitert av MainTech og Visco for å se på hvordan leverandørene kan løse noen av utfordringene
12:00 - 12:15
Kaffe / Vrimling / Stands
Besøk stands, ta en prat med kjente og ukjente - og for all del fyll opp kaffekoppen
12:15 - 13:00
Drift og vedlikehold av det norske vegnettet | Trond M. Andersen, Statens Vegvesen
Trond Micheal er leder for Vegteknoloi i Statens Vegvesen. Han vil vise oss hvordan Statens Vegvesen jobber med tilstandsdata inn mot planlegging av drift og vedlikehold. Han vil også gi oss et blikk inn i fremtidens vedlikehold av veinettet.
13:00 - 14:00
Clarion sin lunsjbuffet med fjordutsikt
14:00 - 14:30
Utfordringer med gamle avløp etc. | Kristin Greiff Johnsen, Trondheim kommune
Med over 770 kilometer med vannrør i Trondheim Kommune, så tar det nødvendigvis lang tid med utskiftning. En del av rørene er over 100 år gamle. De eldste fra 1860-årene. Dette blir i disse dager oppgradert.
14:30 - 15:00
Kontroll og Analyse av Maskinhelse | Terje Kittilsen og Henning Hauge Nilsen, SKF Norge
Måling er det første skrittet som fører til kontroll og eventuelt til forbedring. Hvis du ikke kan måle noe, kan du ikke forstå det. Hvis du ikke forstår hva du måler, kan du ikke kontrollere det. Hvis du ikke kan styre det, kan du ikke forbedre det.
15:00 - 15:15
Kaffe / Vrimling / Stands
Besøk stands, ta en prat med kjente og ukjente - og for all del fyll opp kaffekoppen
15:15 - 15:45
SKF’s Mobile Internet Løsninger | Terje Kittilsen og Henning Hauge Nilsen, SKF Norge
SKF Norge AS leverer relevant informasjon og kunnskap til våre kunder - sikker, når som helst og hvor som helst. Ved å skape åpenhet og redusere kompleksiteten forenkler vi vår kunders beslutningsprosesser og samtidig forbedrer maskineffektivitet og produktivitet!
15:45 - 16:15
Integrasjon og visualisering av data | Tor-Inge J. Eriksen og Tore Norheim Haugtun, Searis AS
Searis er en oppstartsbedrift fra Trondheim som utvikler industriløsninger som øker effektivitet, samarbeid og innovasjonsevne for våre kunder. Vi presenterer vår tilnærming til utvikling av brukervennlige løsninger og hvordan bedre bruk av data kan gi nye muligheter for industribedrifter, fra vedlikehold til nye inntektsstrømmer. Vi ser på konkrete eksempler og deler våre erfaringer.
10:30 - 15:30
Fagsesjonen i samarbeid med | BI Builders
Alle som har et vedlikeholdssystem har samme utfordring; Hvordan få til aktiv bruk av VH-systemet med riktig historikk, for videre å skape nytte og verdi. For å samle erfaring og kompetanse på dette fra ulike systemer fra forskjellige segmenter, er det satt opp en felles sesjon på del en av fagsesjonen. Her vil vi få et godt grunnlag for diskusjoner og det å jobbe sammen om et utfordrende tema.

På del to av fagsesjonen er tema: Rapportering og analyser. Her vil vi fokusere på rapportering i SAP PM.
10:30 - 10:45
Innledning | Gunnar Andreas Aarvold, MainTech AS
Introduksjon av vedlikeholdssystem (CMMS), bruken av dette og industriens utfordringer og gleder.
10:45 - 11:15
Nye muligheter for visualisering med mer vedlikeholdsdata | Visco
Selskapet Visco har spesialisert seg på å visualisere datafangst fra industriprosesser. Drømmen for vedlikeholdsfolk er å omsette data til handling. Visco vil vise hvilke erfaringer de har og hvordan deres produkter kan kjøres sammen med vedlikeholdssystemer.
11:15 - 12:00
Felles workshop | Visco og MainTech AS
Hvorfor sliter de fleste med å innføre og øke bruken av vedlikeholdssystemer? Industrien «roper» etter enklere løsninger som kan «fange» gi brukerne bedre beslutningsgrunnlag og bedre bilde av tilstand. Vi setter oss i grupper og blir fasilitert av MainTech og Visco for å se på hvordan leverandørene kan løse noen av utfordringene
12:00 - 12:15
Kaffe / Vrimling / Stands
Besøk stands, ta en prat med kjente og ukjente - og for all del fyll opp kaffekoppen
12:15 - 13:00
Analyse og rapportering | Jarle Soland, BI Builders
Bi Builders har utviklet en programvare som gjør det mulig å tilgjengeliggjøre alle dine SAP data på en intuitivt og enkelt måte til en brøkdel av ressursbruken sammenlignet med tradisjonelle metoder.
13:00 - 14:00
Clarion sin lunsjbuffet med fjordutsikt
14:00 - 15:00
Effektiv kostnadsoppfølging av vedlikeholdskostnader | Rolf-Arne Hanssen, Celsa Armeringsstål
Celsa Armeringsstål henter ut data fra tabeller i SAP som eksporteres inn i Excel PowerPivot- tabeller, med dette får de en unik detaljoversikt over sine vedlikeholdskostnader.
15:00 - 15:15
Kaffe / Vrimling / Stands
Besøk stands, ta en prat med kjente og ukjente - og for all del fyll opp kaffekoppen
15:15 - 16:15
SAP PM Nettverksforum – Økt verdiskapning | Bjørn Stamnes, MainTech AS
En oppsummering av dagens tema og veien videre. Hvordan kan SAP PM Nettverksforum bidra til økt verdiskapning og hvordan skal forumet utvikle seg videre?
16:15 - 16:30
Årsmøte SAP PM Nettverksforum | Bjørn Stamnes, MainTech AS
Årsmøte for SAP PM Nettverksforum for medlemsbedriftene.
10:30 - 10:45
Innledning | Sverre Wattum, MainTech AS
Pålitelighet – mer enn bare vedlikehold.
10:45 - 11:15
Kostnadsoptimalisering gjennom pålitelighet | Ole Bjørn Westad, Statoil
Graden av instrumentering og kompleksiteten til måleinstrumentene har økt. Klarer vi å ta ut effekten? Blir vi mer lønnsomme?
11:15 - 12:00
Pålitelighet gjennom datafangst og analyse | Jørn Vatn, NTNU
Jørn Vatn har i en årrekke arbeidet med sikkerhet og pålitelighet. I sitt innlegg vil han komme inn på hva som rører seg i dagens marked, forskning og NTNU sin aktivitet.
12:00 - 12:15
Kaffe / Vrimling / Stands
Besøk stands, ta en prat med kjente og ukjente - og for all del fyll opp kaffekoppen
12:15 - 13:00
Nye krav til IT-sikkerhet | Håkon Olsen, Lloyd's Register Consulting
Pålitelighetsstandarden IEC 61511 kommer i ny revisjon i løpet av 2016 – hva betyr det i praksis? Foredraget vil gi en kort innføring i faktorer som påvirker sikkerheten og hvordan IT-sikkerhet kan vurderes ved bruk av Cyber-HAZIDs og troverdighetsvurderinger basert på hackerprofilering.
13:00 - 14:00
Clarion sin lunsjbuffet med fjordutsikt
14:00 - 14:30
Shell sin tilnærming til pålitelighet/RCA-metoden | Alfred Nerland, MainTech AS
Hvordan oppnå kostnadsreduksjon og økt pålitelighet igjennom rotårsaksanalyse.
14:30 - 15:00
Pålitelighet til systemer - Industri 4.0 | Ole Jørgen Aarvik, View Software AS
View leverer programvare for Asset Management. Gjennom prosjekter i Europa har de bidratt til å øke sikkerheten bla. i store alpinanlegg. Du får en innføring i sikkerhetsstyring og ikke minst hvordan dette sees i sammenheng med Industri 4.0
15:00 - 15:15
Kaffe / Vrimling / Stands
Besøk stands, ta en prat med kjente og ukjente - og for all del fyll opp kaffekoppen
15:15 - 16:00
Machine Learning til optimalt vedlikehold | Atle Prange, Kantega og Sana Riahi, MainTech AS
- Stegene i analysearbeidet
- Datakvalitet og utfordringer med innhenting av data
- Hva skal til for å få verdiene ut av Machine Learning
16:00 - 16:30
Oppsummering | Alfred Nerland, MainTech AS
En oppsummering av dagens tema og veien videre.
16:30 - 17:30
Kompetansemyldring
Alle samarbeidspartnere i dagens fagsesjoner byr på sin kompetanse i konferansefoajeen sammen med litt snack og noe godt å drikke.
18:30 - 23:00
Sosialt arrangement med foredrag, musikk og tapas
Vi samles alle sammen i Clarion hall for en trivelig stund sammen med litt underholdning fra scenen!
19:00 - 19:45
Ekspertise – innovasjonens paradoks? | Stig Roar Wigestrand
Hva bør vi egentlig gjøre annerledes for å lykkes med innovasjon? Og hvorfor er det så vanskelig for eksperter å tenke nytt? På en morsom og inspirerende måte presenterer Stig Roar Wigestrand hvordan vi bør drive innovasjonsprosessene våre. Han har selv beveget seg gjennom flere radikale forandringer; fra klassisk fiolinist - til doktor i improvisasjon - til innovasjonsrådgiver.
20:45 - 21:30
Musikkinnslag | Konsert med Sondre Justad
Etter en dag med mange inntrykk, faglig påfyll og god mat passer det ekstra godt med en konsert av Norges nye popyndling. Sondre Justad vil sette et magisk punktum på vår første konferansedag. Nyt!

TORSDAG 31. MARS 2016

08:30 - 08:40
MainTech ønsker velkommen | Gunnar Andreas Aarvold, MainTech AS
Like sikkert som at påsken går mot ende er vissheten om at MainTech kan ønske velkommen til MainTech konferansen. Den 16. årgangen av konferansen har tema innen omstilling, forbedring og lederskap. Noen bransjer opplever høy aktivitet mens andre må omstille. "Løft blikket - søk nye utfordringer og finn ny motivasjon" Dette skal vi få høre mer om fra scenen fra engasjerte foredragsholdere. Velkommen!
08:40 - 09:20
Drift og vedlikehold av F35 | Geir Nilssen
Norge har fått sine første F35 kampfly. Hvordan drifte og vedlikeholde en topp moderne flymaskin, og hvilke endringer gir dette Luftforsvaret som organisasjon?
09:20 - 10:00
Vi må tenke nytt! | Ola Borten Moe
Den tidligere olje- og energiministeren er blant gründerne i det nye oljeselskapet OKEA. Oljeselskapet skal ikke selv lete etter olje, men bygger strategien sin på å utnytte funn som fremdeles ikke er bygget ut. Innlegget omhandler hvordan OKEA satser på å gjøre ting enklere og rimeligere ved å introdusere nye forretningsmodeller som vil skape verdier både for selskapet og samfunnet.
10:00 - 10:30
Kaffe / Vrimling / Stands
10:30 - 11:30
Verdibasert Ledelse | Solfrid Flateby
Solfrid Flateby er konserndirektør for kultur, organisasjon og kommunikasjon i BAVARIA NORDIC. Solfrid er kjent for glødende engasjement, en annerledes karrierevei og for sitt sterke samfunnsengasjement. Hun ble kåret til Årets Unge Leder i Norges første vitenskapelige lederkåring i 2010.
11:30 - 12:30
Lunsj
12:30 - 13:10
Fra særstilling til omstilling | Bård Olav Uthus, TrønderEnergi
Uthus er nettdirektør i TrønderEnergi - et selskap som er i stor endring. Hvordan ser fremtiden ut for kraftbransjen? Selskapet engasjerte seg stort i saken om utbygging av vindkraft på trøndelagskysten. Hvorfor er vindkraft viktig for TrønderEnergi?
13:10 - 13:50
Fremtidens prosjektutbygginger | Stine Ilebrekke Undrum
Stine Undrum er prosjektdirektør for Utbyggingsenhet Vest og har ansvaret for flere store infrastrukturprosjekter. Jernbaneverket har en investeringsportefølje på over 150 milliarder de neste 10 årene. Stine Undrum vi ta oss med gjennom spektakulære prosjekter fra designfase med fokus på driftsperspektiv, hvordan samhandling med leverandører oppnås gjennom nye kontraktsstrategier og ikke minst hvordan prosjekter overlevers til drift.
13:50 - 14:20
Kaffe / Vrimling / Stands
14:20 - 15:00
Brunvoll - industribedrift med lange tradisjoner og store ambisjoner | Odd Tore Finnøy
Etablert i 1912 og eid av samme familie siden. Er i dag verdensledende produsent av thrustersystemer for manøvrering og fremdrift av avanserte skip til det globale markedet. Brunvoll har stein på stein bygget opp ledende markedsposisjoner i flere fartøysegment. Hva er suksessoppskriften så langt, og hvordan tilpasser man seg den vanskeligste markedssituasjon på flere tiår?
15:00 - 15:30
Vedlikehold handler ikke bare om teknikk - det handler også om kultur | Linn Cecilie Moholt
Linn Cecilie mener det bør arbeides mer konsekvent med kultur i næringslivet. Spesielt siden alle og enhver er enige om at det er viktig. Enhver strategi er dømt til å mislykkes dersom den kulturelle motstanden blir for stor. Det er ikke bare i fotball at det er viktig å «vinne garderoben».
15:30 - 15:40
Oppsummering og avslutning | Gunnar Andreas Aarvold, MainTech AS

Påmelding

til MainTech konferansen»