Foredragsholdere


Torbjørn Johannson

Guri Hetland

Terje Moum

Hege Brende

Kathrine Næss

Erik Hanøy
Vis alle foredragsholdere

Onsdag 19. april

09:30 - 10:30
Registrering i konferanseavdelingen. Vi starter dagen med to parallelle fagsesjoner fram til lunsj. Deretter 6 ulike fagsesjoner etter lunsj.
  • Fagsesjoner
  • Ledelse og forbedring
  • Risikostyring
  • Lunsj
  • Ledelse og forbedring
  • SAP Forum
  • Logistikk og reservedelsstyring
  • Risiko og integritet
  • Prediktivt vedlikehold
  • Vedlikehold På Tvers - Forum
Ledelse og forbedring

10:30 - 14:00
Digitaliseringen gir oss mulighet til å måle og regulere stadig flere sider av våre virksomheter. Hvordan kan dette utnyttes til faktabasert ledelse og økt forbedringstakt?
Risikostyring

10:30 - 14:00
Styring av risiko er viktig i alle faser av et anleggs levetid, fra prosjekt til daglig drift. God kontroll og forståelse av risiko gir ikke bare trygghet, men også muligheter.
Lunsj

13:00 - 14:00
Clarion sin lunsjbuffet med fjordutsikt
Ledelse og forbedring

14:00 - 16:30
Menneskene er den viktigste ressursen til de aller fleste bedrifter. Hvordan kan vi skape og videreutvikle sterke team for å kunne løse nye utfordringer? Kan vi utnytte den digitale utviklingen for å forbedre våre prosesser og skape verdi?
SAP Forum

14:00 - 16:30
Utviklingen innen Machine learning, Industri 4.0 og Big Data har gitt nye muligheter. Årets tema under SAP Forum vil være interessant for alle som benytter SAP og ønsker økt verdiskapning.
Logistikk og reservedelsstyring

14:00 - 16:30
Stadig nye bransjer ønsker å etablere egen beredskap på kritiske reservedeler i kampen mot nedetid på produksjonsutstyret. På denne sesjonen vil vi få ta del i erfaringer gjort innenfor planlegging og gjennomføring av det å etablere et eget reservedelslager.
Risiko og integritet

14:00 - 16:30
Har alle i din organisasjon en felles risikoforståelse? Hvordan kan verktøy og prosesser hjelp til med å gjøre denne forståelsen unison, og hjelpe til med å sikre integriteten til dine tekniske komponenter?
Prediktivt vedlikehold

14:00 - 16:30
Machine learning, Industri 4.0, Big Data er alle kjente “buzz-words”. Denne fagsesjonen vil fokusere på praktisk anvendelse av disse teknikkene for optimalisering av drift, vedlikehold og økt sikkerhet.
Vedlikehold På Tvers - Forum

12:15 - 16:30
Vedlikehold På Tvers er et forum for erfaringsutveksling mellom vannkraftprodusenter.
10:30 - 10:45
Velkommen | Bård Olav Sugustad, MainTech AS
Digitaliseringen gir oss mulighet til å måle og regulere stadig flere sider av våre virksomheter. Hvordan kan dette utnyttes til faktabasert ledelse og økt forbedringstakt?
10:45 - 11:25
Nye industrirevolusjoner, Industri 4.0 | Erlend Alfnes, NTNU
Nye industri revolusjoner som f. eks. Industri 4.0 sett i relasjon til Lean produksjon, og hvordan Smarte teknologier kan kombineres med/integreres med Lean programmer i produksjonsbedrifter.
11:25 - 12:00
Hvordan Elkem lykkes i sitt forbedringsarbeid | Wayne Faaland, EBS Center Elkem
EBS – Elkem Business System, Nøkkelen til suksess er å ha et produksjonssystem som fremhever problemer og utfordringer og et system som utvikler alle medarbeider til å være i stand og villig til å identifisere og løse dem, vi kaller det for den doble verdi kjeden.
12:00 - 12:15
Kaffe / Vrimling / Stands
12:15 - 13:00
Lederskap og forbedringer i Overhalla Betongbygg | Arnt Ove Amdal, Overhalla Betongbygg
”Skal vi få til forbedring og utvikling må vi gjøre det på vår måte” sier Arnt Ove Amdal, gründer, daglig leder og ukuelig optimist. Han leder i dag industrieventyret Overhalla Gruppen i bygda Overhalla og skal fortelle om hvordan arbeidet med Lean ble til Overhalla-måten. Og hvor ofte må du egentlig kjenne på følelsen av å være redd når du skal lede en stor bedrift?
13:00 - 14:00
Clarion sin lunsjbuffet med fjordutsikt
10:30 - 10:45
Velkommen | Grethe Selboe, MainTech AS
MainTech ønsker velkommen! Praktiske opplysninger
10:45 - 11:25
Risiko og integritet - nye teknologier inntar maritim industri | Anders Valland, Sintef Ocean
Maritim næring er nok en gang i endring. Nye rammebetingelser krever at man tar i bruk løsninger og teknologier som næringen har lite kunnskap om. Autonome farkoster, bruk av drivstoff med lavt flammepunkt, nye fremdriftskonsepter...kjente verktøy for risiko- og integritetsstyring, er de gode nok?
11:25 - 12:00
Praktisk bruk av maskinlæring | Ole Bjørn Westad, Statoil
Ole Bjørn er senioringeniør innenfor vedlikehold i Statoil Stjørdal. Han jobber med å hente inn, trende og tolke data fra maskiner slik at dette kan være med på å si noe om tilstand og dermed også kontrollere risiko på Statoil sine anlegg.
12:00 - 12:15
Kaffe / Vrimling / Stands
12:15 - 13:00
Kostnadsreduksjoner i petroleumsvirksomheten – hva vet vi om effekten på sikkerhet? | Jan Erik Vinnem
Jan Erik Vinnem er professor i marin operasjonell risiko på NTNU. Han har over 40 års erfaring med risikoanalyser og risikostyring, i all hovedsak for petroleumsindustrien. Han har arbeidet i Total og Statoil, samt med forskning, undervisning og rådgivning i SINTEF, NTNU, UiS og Safetec Nordic.
13:00 - 14:00
Clarion sin lunsjbuffet med fjordutsikt
13:00 - 14:00
Clarion sin lunsjbuffet med fjordutsikt |
Vi tar en pause og nyter en lunsjbuffet med kortreist mat og fantastisk utsikt ut mot Trondheimsfjorden.
14:00 - 14:45
Lederskap og teamutvikling på St. Olavs | Sylvi Helland, Personalrådgiver St. Olavs
Videreutvikling og bygging av et sterkt team ved en sykehusavdeling med bruk av verktøyet The Five Behaviors of a Cohesive Team og strukturert sykefraværsarbeid.
14:45 - 15:00
Kaffe / Vrimling / Stands
15:00 - 15:45
Relasjonsledelse | Martha Torvik, Marys Place
Med klok og riktig bruk av teknologi kan de administrative oppgavene gjøres enklere og mer effektivt slik at du frigjør mer tid til den viktigste oppgaven – å lede menneskene. Menneskene er den aller viktigste ressursen i alle kunnskapsbedrifter og leders kjernerolle er å legge til rette for at hver enkelt får tatt frem og brukt det beste i seg selv.
15:45 - 16:30
Making Digital Real - the path to Growth | Jesper Schleimann, CTO SAP Nordic
Sammensmeltningen af exponentielle teknologier har gjort den Digitale agenda mulig, levedygtig og rentabel – og den muliggør at man kan både forbedre sine processer og skabe værdi. Med fremkomsten af nye profitable forretningsmodeller ser vi gode eksempler på Virksomheder der har succes med at høste resultaterne af deres digitale rejse.
14:00 - 15:00
Increase Plan Performance and Operational Excellence with SAP Digital Operations | Carlos Portillo, SAP
Ved å koble utstyr, mennesker og virksomheter kan man integrere produksjonsprosesser med forretningsdrift. SAP vil gi oss innsikt i hvilke muligheter dette gir.
15:00 - 15:15
Kaffe / Vrimling / Stands
15:15 - 16:00
Winshuttle til bruk av masseoppdatering av vedlikeholdsdata | Brian Nielsen og Sigrid Ilsøy Simensen, Statkraft
Da vindkraft kom inn i vedlikeholdsporteføljen til Statkraft, meldte behovet seg for en rasjonell måte å kunne masseoppdatere stamdata i vedlikeholdssystemet. Nå ser de at verktøyet også hjelper dem til å følge opp satsningen "Operatørevaluering av vedlikehold" innen ulike teknologier. Statkraft har valgt å la egne spesialister håndtere bruken av Winshuttle, noe som krever klare retningslinjer. Satsningen bidrar til at kvaliteten på stamdata kan økes effektivt på en rasjonell måte.
16:00 - 16:30
Årsmøte for medlemmer
14:00 - 14:15
Hvordan velge forsyningsstrategi | Ottar Grændsen, MainTech
Forsyningsstrategi – hva bør bedriften ha på eget lager vs. hva bør settes bort.
14:15 - 15:00
Dobbeleffekten – forenkling og kontroll | Jonas Kemi, Momentum Industrial
Hva kan man oppnå med kontroll på reservedeler? Dobbel effekt med økt tilgjengelighet samtidig med redusert kapitalbinding.
15:00 - 15:15
Kaffe / Vrimling / Stands
15:15 - 16:00
Tools – Nordens lengste lagerhylle | Martin Midtlien, Tools Norge
Tools Norge er leverandør av mer enn bare «hardware» verktøy. Her får vi innsyn i hvordan Tools som tjenesteleverandør tenker på forsyningsstrategi, leverings- og logistikkløsninger for forbruksmateriell, samt dokumentert forbedringsarbeid med fokus på nytteverdi.
16:00 - 16:30
Forbedringsarbeid i praksis | Ottar Grændsen, MainTech
Eksempel på hvordan en kan komme i gang med forbedringsarbeid innenfor reservedelsforsyning.
14:00 - 14:30
RCM-analyser i tett integrasjon med ERP | Joachim Sahlqvist, IFS
IFS har jobbet tett med både kunder og spesialister innen Reliabilty Centered Maintenance for å få knyttet analysen tettere til selve utstyret. Hvordan kan en slik integrasjon støtte analyse arbeidet og kanskje aller viktigst - hvordan kan den støtte det daglige arbeidet med å ivareta de viktige tekniske komponentene vi er avhengige av.
14:30 - 15:00
Fra risikoanalyse til risikostyring | Elisabeth H. Blix, Safetec
God kunnskap om risiko gir grunnlag for etablering av barrierer. Med god kunnskap om barrierenes status OG hvordan dette påvirker risikonivået, kan risikoen styres. God risikostyring gir god lønnsomhet, høy oppetid og god sikkerhet. Safetec har jobbet med risikoanalyse i flere tiår og barrierestyring det siste tiåret. Eksempler fra bygging av Cat J riggene som KCA Deutag skal operere for Statoil.
15:00 - 15:15
Kaffe / Vrimling / Stands
15:15 - 15:45
Visualisering av barrieretilstand | Terje Lindrupsen, Aker BP
Ivar Aasen plattformen ble satt i produksjon på julaften, og installasjonen visualiserer tilstanden på alle sine barriere i kontrollrommet. Med bakgrunn i informasjon fra SAP vises sanntids informasjon på Ivar Aasen sine barrierer. Risikoforståelse i praksis.
15:45 - 16:30
Subsea integritetsstyring levert som en digital tjeneste – digitalisering i praksis | Øyvind Tveit, 4subsea
Øyvind Tveit er leder for 4Subseas digitale satsning. Selskapet hjelper operatører med å effektivisere sikker drift og forlenge levetiden til undervannsutstyr relatert til olje- og gassproduksjon. 4Subsea benytter Microsofts skyplattform Azure til å innhente og strukturere data. I dette innlegget vil 4Subsea vise hvordan data transformeres til innsikt presentert til operatøren gjennom digitale løsninger som gir beslutningsstøtte under operasjon.
14:00 - 14:30
Forebyggende vedlikehold og Asset Performance Management strategi | Magne Halvorsen, IFS og Israel Cardozo, Songa Offshore
Hør hvordan IFS’ løsninger kan spille en nøkkelrolle for å muliggjøre et moderne rammeverk for Asset Performance Management, som igjen kan hjelpe din bedrift å ligge i forkant av konkurrenter ved å redusere operasjonell risiko og øke effektiviteten i organisasjonen, gjennom robuste løsninger for IOT og Data Analytics.
14:30 - 15:00
Anvendt Maskinlæring | Pål Børseth-Hansen, Inmeta
Inmeta er et av de ledende miljøene på maskinlæring i Norge og vil vise eksempler på hvordan maskinlæring er tatt i bruk på ulike fagområder og hvordan man kan nyttiggjøre teknologien innenfor forskjellige kundeløsninger.
15:00 - 15:15
Kaffe / Vrimling / Stands
15:15 - 16:00
Fra tradisjonell Asset Management til Asset Performance | Powel
Richard Tokle Schytte, Kai Erik Dahlen og Jonas Wäfler fra Powel skal hhv fortelle om "Endrede forutsetninger gir nye muligheter", "Prediktivt vedlikehold basert på prosessdata"og "Tilstandsbasert vedlikehold for nettselskaper basert på Big Data analyser".
16:00 - 16:30
Digitalisering i industrien – i praksis | Ivar Morten Hansen, Siemens
Industrien må digitaliseres, men hvordan gjør vi dette? Siemens vil her fortelle om erfaringer fra industri som har startet med digitalisering og presentere effekten den har gitt for dem.
12:15 - 12:35
Innledning, presentasjon og status deltakere | Håvard Vik, MainTech AS
Presentasjon av deltakere og en oppsummering av status på høstmøtets tema: Reservedelsstyring.
12:35 - 13:00
Kompetanse, bredde og kontinuitet i det norske markedet | Voith Hydro AS
Med sin over 100 år lange tradisjon i vannkraftmarkedet bidrar Voith til å opprettholde kompetansen i Norge.
13:00 - 14:00
Clarion sin lunsjbuffet med fjordutsikt
14:00 - 15:00
Gruppearbeid: Ressursstyring | Deltakere, Vedlikehold På Tvers
Temaet er bredt, men vi skal se på prosessen ressursstyring, ikke så mye på (data)system. Det vil si at vi skal belyse områder som hvordan man styrer ressurser, hvordan det planlegges, hvem som er med og planlegger, når det planlegges, hvordan man måler planlegging. Fokuset er erfaringsoverføring av smarte løsninger.
15:00 - 15:15
Kaffe / Vrimling / Stands
15:15 - 16:00
Ressursstyring, fellessesjon og diskusjon | Deltakere, Vedlikehold På Tvers
En deltaker fra hver gruppe presenterer det de har kommet frem til i gruppen. Vi tar så en plenumsdiskusjon på det som er presentert, der vi sammen skal svare på spørsmålet: Kan vi bli utnytte ressursene smartere? Kan vi bruke mindre tid på å planlegge bedre?
16:00 - 16:30
Årsmøte Vedlikehold På Tvers Forum | Håvard Vik, MainTech AS
• Årsberetning VPT-Forum • Økonomi • Valg
16:30 - 17:30
Kompetansemyldring
Alle samarbeidspartnere i dagens fagsesjoner byr på sin kompetanse i konferansefoajeen sammen med litt snack og noe godt å drikke.
18:30 - 23:00
Sosialt arrangement med foredrag, musikk og tapas
Vi samles alle sammen i Clarion Hall for en trivelig stund sammen med litt underholdning fra scenen!
19:00 - 19:45
Individualister i team | Guri Hetland
Guri Hetland er tidligere landslagssjef for Sveits. Hun jobber i dag med etableringen av Trøndelag 2023, og er prosjektleder for Trondheims arbeid med å få VM på ski.
20:45 - 21:30
Musikkinnslag | Ine Hoem
Etter en dag med mange inntrykk, faglig påfyll og god mat passer det ekstra godt med en konsert

Torsdag 20. april

08:30 - 08:40
MainTech ønsker velkommen | Gunnar Andreas Aarvold, MainTech AS
Like sikkert som at påsken går mot ende er vissheten om at MainTech kan ønske velkommen til MainTech konferansen. Den 17. årgangen av konferansen har tema innen omstilling, forbedring og lederskap. Dette skal vi få høre mer om fra scenen fra engasjerte foredragsholdere. Velkommen!
08:40 - 09:20
Veien til å bli klimanøytral | Torbjørn Johannson
Torbjørn Johannson, styreformann i ASKO Norge AS, kommer ikke til å pensjonere seg før samtlige av ASKOs varer er kommet over på engrosdistribusjon og før selskapet er blitt klimanøytral.
09:20 - 10:00
Verdiskapende vannkraft for fremtiden | Hege Brende
Det er lett å ta vannkraften for gitt, fordi den alltid har vært der. Vannressursene er muligens evige, men teknologi, kompetanse og anlegg er det ikke. I årene fremover vil det være behov for betydelige oppgraderinger og tilpasninger for at norsk vannkraftsektor skal kunne utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem. Her skal HydroCen bidra. HydroCen skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor for å styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon.
10:00 - 10:30
Kaffe / Vrimling / Stands
10:30 - 11:30
Motivasjonsforedrag | Erik Hanøy
Erik Hanøy gir deg spennende historier fra et kvart århundre i media, og presenterer løsninger som du kan bruke i din egen arbeidsdag. Sjansen er stor for at du får deg en god latter også!
11:30 - 12:30
Lunsj
Vi tar en pause og nyter en lunsjbuffet med kortreist mat og fantastisk utsikt ut mot Trondheimsfjorden.
12:30 - 13:10
Bruk av LEAN i Statoil | Terje Moum
Statoil sin forbedringsreise startet ikke den dagen oljeprisen sank. Da var selskapet godt igang med et forbedringsprogram kalt STEP.
13:10 - 13:50
Vi rigger oss for fremtiden - 60 nye år i Mosjøen | Kathrine Næss
"Det er ingen tvil om at kunnskap er viktig for industrien!" Det sier Kathrine Næss, Plant Manager på Alcoa Mosjøen. Kathrine vil fortelle om Alcoa sitt kontinuerlige forbedringsarbeid der kombinasjonen av ny teknologi og utvikling av mennesker er like viktig.
13:50 - 14:20
Kaffe / Vrimling / Stands
14:20 - 15:00
Smart helmet | Niall Heffernan
Hvordan ville arbeidsdagen din blitt om nødvendig informasjon om oppdraget eller utstyret du står ved var tilgjengelig i vernebrillen eller hjelmen din?
15:00 - 15:40
Bli mer tydelig som leder | Morten Nilsen
Morten er spesielt interessert i menneskers utvikling og potensialet. Han er nysgjerrig og genuint opptatt av å hjelpe andre på vei til deres mål, slik at det skaper verdier for kunden.

Påmelding

til MainTech konferansen»