Miniseminar og utstillere

Miniseminar er for deg som jobber hands-on med drift og vedlikehold. Tre engasjerende timer med fokus på teknikk og metodikk innen drift, inspeksjon og vedlikehold. Selvsagt starter vi med en god lunsj. Velkommen på Miniseminar!

Oppmøte onsdag 23. april kl 12:50 for registering og samling før en inntar lunsj kl. 13:00. Etter lunsj vil det bli ca 3 timer med seminar, før vi tar en liten pause og gjør oss klar til kvelden i Clarion sin storstue.

Påmelding skjer via påmeldingsknappen, og kan gjøres sammen med konferansepåmeldingen eller som en separat påmelding. Pris for deltakelse er kr 900,- og inkluderer selvsagt lunsj.

Miniseminarer og utstillinger arrangeres i samarbeid med andre firma innen vårt fagfelt. Utstillere vil være plassert i vrimleområdet utenfor konferanseområdet.

Vi arbeider fortsatt med å få til flere miniseminar - så følge med på konferansesidene fremover.

Onsdag 23. april kl 12:50

Tilstandskontroll - SKF

Den beste måten å holde driftskostnadene lave på, er å tidlig forutse og oppdage feil. I over 40 år har vi bidratt til økt tilgjengelighet for våre kunder i alle bransjer og i alle verdens hjørner. SKF har metodene, utrustningen og programvaren for å kunne tilby kostnadseffektive løsninger for tilstandskontroll, komplette med opplæring og support i hele verden.

SKF vil fortelle om sine løsninger, og sette av tid til å drøfte utfordringer og muligheter deltakerne har for å kunne få til en instrumentert tilstandsovervåkning.Se program her.

 

 

  

Lønnsomhet og risiko ved drift og vedlikehold av vindparker


I dag har vindparkeiere flere valg for å drifte vindparker:
  • Inngå langsiktige drift og serviceavtaler med turbinprodusenter
  • Overta vedlikehold og drift selv etter utløp av garantiperiode
  • En blanding av ovennevnte strategier, med å bruke egne ressurser, sette bort deler av driften, vedlikehold og analyser til uavhengige tjenesteytere og turbinleverandør

Det ligger en potensiell oppside i muligheten til å overta ansvaret selv, men dette er ikke uten risiko. Seminaret tar sikte på å diskutere spørsmålet fra flere forskjellige ståsteder.

Vindparkeierens ståsted, turbinprodusentens ståsted og uavhengig tjenesteyters ståsted.

 

 

Fremtidens bergverksindustri

Norsk bergindustri står foran formidable oppgaver i årene som kommer. Nye gruver er under planlegging for å hente ut store verdier som ligger i norske fjell. Norsk Bergindustri har satt seg som mål å bli blant de beste i verden på miljøvennlig utvinning av råvarer. Da er nøkkelen kunnskap – mye kunnskap!

På årets miniseminar vil vi fokusere på moderne produksjonsprosesser innen gruveindustri, samt høre hva våre fremste gruveselskap fokuserer på.

For mer informasjon om nettverket ta kontakt med Gunnar Andreas Aaarvold, gunnar.aarvold@maintech.no.

 
Nettverksamling for brukere av SAP PM

Dette er et åpent nettverk for industribedrifter som benytter SAP PM. Nettverket avholder et av sine to årlige møter  i forbindelse med MainTech konferansen. Tema for årets samling er mobile plattformer. Velkommen til et spennende og interessant møte, se program her. 

For mer informasjon om nettverket ta kontakt med Gunnar Andreas Aaarvold, gunnar.aarvold@maintech.no.

 RCM Ekspertforum

Vi har invitert Dr Mark Horton fra Storbritannia til å innlede dette forumet. Han er en nestor innen RCM, og var også en bidragsyter til det mange anser som læreboken i RCM, John Moubray sin RCM II.

MainTech ønsker å samle eksperter innen RCM i Norge for å få en god diskusjon rundt viktige tema og utfordringer med metoden. Deltagere vil bli spesielt invitert, men ta kontakt med MainTech ved Roger Sundal om du vil delta.

 API Maintenance Systems

API Maintenance Systems utvikler, markedsfører og supporterer vedlikeholdssystemet API PRO®. API PRO® systemet er i bruk hos mange førende virksomheter over hele verden i en lang rekke forskjellige industrier til vedlikeholdelse av fabrikker med produksjonsutstyr av stor verdi. Se program for miniseminaret her. 

 

 

 

Geomatikk IKT

Landets ledende leverandør av løsninger på dokumenthåndtering og digitale arkiv. Geomatikk IKT tar utfordringen med å vise mulighetene som ligger i det å knytte sammen objektinformasjon, vedlikeholds informasjon og tilstandsdata på objektet via plottende punkter på kart. Se program for miniseminar her.

Ta gjerne kontakt med: Jon-Helge.Seljeseth@geomatikk-ikt.no, eller besøk deres hjemmesider geomatikk-ikt.no

           
 

 

 

Utstilling ved Dash Software

Tilbyr et solid antall muligheter innen vedlikehold, planlegging av logistikk og produksjon. Verktøyet er meget funksjonsrikt, samtidig som det er enkelt å lære uten nevneverdige forkunnskaper. Besøk deres hjemmesider dashsoftware.no