Lisa Vivoll Straume, Mind

Kjent for de fleste av oss gjennom TV-serien Oppdrag Lykke, hvor hun gjorde fire mennesker lykkeligere på fire måneder. Hun snakker om positiv psykologi. Dette må da være nyttig i arbeidsdagen vår å?

Lisa Vivoll Straume er gründer og faglig leder i MIND: AS, og doktorgradsstipendiat ved Psykologisk Institutt, NTNU. Lisa har jobbet med tema positiv psykologi i både forskning og praksis de siste 12 årene. Hun leverte nylig sin doktorgradsavhandling ved NTNU, og har etter hvert opparbeidet seg en tung faglig kompetanse i tillegg til praktisk erfaring på feltet. Hun har arbeidet med flere store selskaper i Norge

Lisa er engasjerende og kunnskapsrik, og kan belyse og gi oss en teoretisk introduksjon til begreper som flyt, motivasjon, tilfredstillelse og lykke. Begreper vi kjenner, men med økt kunnskap kan vi kanskje både oppnå bedre innsikt hos en selv og andre. Noe som gjør oss bedre i stand til å skape samhandling i små og store team.

Les mer på Mind sine hjemmesider.

Oppdrag Lykke på nrk.no


Bilde fra nrk.no

Presentasjon:

Presentasjon av Lisa Vivoll Straume