Liv Monica Stubholt, Advokatfirmaet Hjort

Hvordan skal norsk sokkel opprettholde og styrke sin konkurranseevne i fremtiden? Liv Monica Stubholt har ledet ett arbeid som nettopp skulle forsøke besvare det spørsmålet.

 Liv Monica Stubholt er en erfaren forretningsadvokat og partner i advokatfirmaet Hjort. Hun arbeider særlig med energiselskaper, olje og gas og offentlig sektor.

I 2013 ledet hun et arbeid i regi av KonKraft der alle aktørene i petroleumsindustrien var representert og samlet seg om noen anbefalinger for å styrke norsk sokkels konkurranseevne. I sitt foredrag vil hun trekke veksler på dette arbeidet og for øvrig på sin bakgrunn fra Aker-selskaper – både miljøteknologi (Aker Clean Carbon), sjømat (Aker Seafoods) og offshoreverftene (Kværner).

Hun sitter i styret i Norsk Hydro som er et globalt aluminiumsselskap.

Liv Monica Stubholt har også vært politiker i Olje- og energidepartmentet og Utenriksdepartementet.

Presentasjon:

Presentasjon av Liv Monica Stubholt