Idunn Finnanger, TrønderEnergi

"Helhetlig anleggsforvaltning" - handler for TrønderEnergi om å ta ut effekten av ny organisering med anleggseier og utfører. Her handler det om teknikk, men ikke minst menneskene i skarp ende.

Idunn Gangaune Finnanger er i dag Anleggsforvalter i TrønderEnergi Kraft AS.

Idunn fikk Norsk Elektroteknisk Forenings hederspris for beste student innen elkraftstudiet ved NTNU i avgangskullet 2009. TrønderEnergi er blant selskaper som tør å satse på unge talenter. Etter en trainee-periode på ett år hos TrønderEnergi har hun blant annet hatt ansvaret for oppfølging og vedlikehold av et kraftverk som selskapet startet i Uganda i 2009.

Nå arbeider hun med et spennende prosjekt som er høyaktuelt for flere energiselskaper: "Helhetlig anleggsforvaltning" Prosjektet handler om å ta ut effekten av deres nye organisering med anleggseier og utfører. Her handler det om teknikk, men ikke minst menneskene i skarp ende.

Presentasjon:

Presentasjon av Idunn Finnanger