Ragnhild Aas, Operation Manager, Teekay

Foto: Teekay
Foto: Teekay

Teekay og Ragnhild har lang erfaring med flytende produksjon og har lyktes godt. Hvilke utfordringer ser de fremover, og ikke minst hvilke muligheter ligger der.

Ragnhild Aas har siden 2000 jobbet i Teekay, først som senior prossessingeniør og senere som Operational Manager for forskjellige FPSO'er (Floating Production Storage and Offloading). 

Teekay har bred erfaringen med å balansere kostnader mot risikostyring og vedlikeholdsbehov på marginale felt. De har lengre og bedre erfaring enn mange andre i hvordan man unngår røde tall uten å gå på akkord med sikkerheten, for felt der andre ikke ser noen fortjenestemulighet.

Hva gjør Teekay bedre eller smartere enn de andre operatørene?

Les mer om Teekay på deres hjemmesider.

Presentasjon av Ragnhild Aas