Hanne Markussen Eek, Franzefoss Minerals

I fremtiden skal Norge være best i verden på miljøvennlig utvinning av råvarer! Da trenger vi kunnskap i alle ledd.

Hanne Markussen Eek er bokstavelig talt oppvokst på innsiden av bergindustrien. Hanne er i dag styreleder i Norsk Bergindustri og har over 20 år fartstid i Franzefoss Minerals hvor hun er HR-sjef.

Hannes største mål er at vi klarer å skape en stor, veletablert og velfungerende bergindustri som befinner seg i et samfunn som aksepterer oss som bærekraftige bidragsytere til norsk verdiskaping. Vi skal bli blant de beste i verden på miljøvennlig utvinning av råvarer.

Skal vi få til det er et av stikkordene kunnskap! På MainTech konferansen vil hun snakke om hvor viktig kunnskap er i alle ledd i industrien. Fra gruvebus til toppleder.

Les mer om Hanne Markussen Eek i et profilintervju gjort av Teknisk Ukeblad

Presentasjon:

Presentasjon av Hanne Markussen Eek