Hege Brende

Hege Brende er leder for Norsk Vannkraftsenter og FME HydroCen. Forskningssenteret HydroCen ble offisielt åpnet 30. januar i år - og er Norges nye storsatsing på vannkraftforskning.

Senteret har fått 400 millioner for å utvikle fremtidens vannkraft. HydroCen samler toppforskere fra både NTNU, SINTEF og NINA og er støttet av førti bedrifter i kraftbransjen. Over åtte år skal de utvikle fremtidens vannkraft.

Senteret skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor for å styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon og sikre at norsk vannkraftsektor kan utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem. Et sentralt forskningsområde er utvikling av bedre turbiner.
  

Presentasjon:

 

Presentasjon av Hege Brende