Kathrine Næss

"Det er ingen tvil om at kunnskap er viktig for industrien!" Det sier Kathrine Næss, Plant Manager på Alcoa Mosjøen. Kathrine vil fortelle om Alcoa sitt kontinuerlige forbedringsarbeid der kombinasjonen av ny teknologi og utvikling av mennesker er like viktig.

Det å utvikle seg i en retning ingen har vært før krever mot, og ikke minst leverandører som vil være med på reisen! Samtidig skal vi være det grønneste aluminiumsverket i verden! Teknologien og automatiseringsgrad vi skal benytte innen få år er fortsatt ikke utviklet! Samtidig må vi være tro
mot Alcoa Business System (ABS) som er fundamentet i Alcoa sitt forbedringsarbeid.

Kathrine Næss har mastergrad i businessøkonomi fra Handelshøyskolen i Trondheim. Hun har jobbet i Alcoa siden 2006 i ulike økonomiroller frem til sommeren 2015 da hun overtok som verksdirektør ved Alcoa Mosjøen. Aluminiumsverket har 450 ansatte og produserer årlig 195.000 MT med primærmetall og nærmere 235.000 MT med støptmetall. Alcoa Mosjøen har som mål å ekspandere kapasiteten i nær fremtid.
  

Presentasjon:

 

Presentasjon av Kathrine Næss