Terje Moum

Terje Moum fra Statoil skal fortelle om bruk av LEAN i Statoil. Statoil sin forbedringsreise startet ikke den dagen oljeprisen sank. Da var selskapet godt igang med et forbedringsprogram kalt STEP.

Terje vil ta oss med på forbedringsreisen og fortelle hvordan Statoil tenker og handler. Terje vil også fortelle om hvilke erfaringer Statoil har gjort seg etter pilotene på Kristin og Heidrun. Han var selv plattformsjef på Kristin under LEAN innføringen. "Det har aldri vært bedre tider for gode ideer!" sier Statoil - vi gleder oss til å høre historien!

Terje Moum er sivilingeniør Petroleumsteknologi, med erfaring fra Hydro og Statoil. Hovedsakelig bakgrunn fra Boring og komplettering, hav og land, inn og utland. Han har innehatt ulike fag- og lederstillinger.

Forrige jobb var innen drift som plattformsjef på Kristin plattformen, 4 år i offshore rotasjon. Sammen med Heidrun var Kristin plattformen piloter for Lean og prøvde ut Lean som en del av STEP programmet. Dette førte til en beslutning om full innføring av Lean i Statoil. I dag inngår Terje som del av kjerneteamet for Lean på konsernnivå hos Chief Operating Officer (COO). COO Lean er etablert som selskapets «Lean Centre of excellence» og eier med det Statoils Leanmodell, rammeverket og utrullingsplanen. Deres oppgave er også å ha et langsiktig bilde av hvor organisasjonen og selskapskulturen bør utvikle seg, og tilpasse aktiviteten deretter.
  

Presentasjon:

 

Presentasjon av Terje Moum