Andreas Jagtøyen, Kongsberg Digital

Senior Vice President, KDI Energ

Andreas Jagtøyen er utdannet dataingeniør og har jobbet mesteparten av sin karriere med instrumentering og tilstandskontrollsystemer i ulike roller i Kongsberg Maritime.

Jagtøyen var sentral i oppbygging av Kongsberg-Gruppens satsning innen fornybar energi og sitter nå som leder for Kongsberg Digital’s energidivisjon, hvor det inngår forretningsenheter både innen fornybar energi og olje & gass.»