Arve Ulriksen, Mo Industripark

Arve Ulriksen er i dag Direktør ved Mo Industripark AS.

Arve er utdannet  sivilingeniør og har i tillegg gjennomført omfattende topplederprogrammer i Elkem- og Orklasystemet, han har hatt ulike toppstillinger i Elkem. Under hans periode som verksdirektør ved Elkem Salten, gjennomførte og prosjektert bedriften store ombygninger innen produksjon og energigjenvinning. Han har tidligere også hatt ansvar for henholdsvis Organisasjon og Logistikk ved samme verk. Arve Ulriksen har også jobbet i lederstillinger innen utvikling og produksjon i andre enheter/divisjoner i Elkem (Silisium/Aluminium). Før han startet sin karriere i Elkem jobbet han 5 år i medisinsk industri (Leardal Medical 1993-1998).

Arve Ulriksen har også hatt og innehar flere sentrale verv innen bl.a. NHO Nordland, Industrigruppe Nord, Salten Bioetanol, Gassmaks Nordland og Digitalisering Norge.