Kåre Geir Lio, Nord Norsk Lederutvikling

Kåre Geir Lio er programleder hos Nord Norsk Lederutvikling.

Som programleder setter Kåre Geir retning ut fra troen om at det ikke finnes et endelig svar på hva ledelse er, eller hvordan det skal utøves. Ledelse er situasjonsbestemt og personavhengig, og gjennom våre programmer ønsker Kåre Geir å utvikle selvtillit, mot og selvfølelse hos våre programdeltakere. Han er programleder i nnl, og siden 1997 har Kåre Geir ledet utallige programmer og prosesser innenfor leder-, organisasjons- og medarbeiderutvikling.