Kristin Malonæs, Innovasjon Norge

Kristin Malonæs er leder for customer operations i Innovasjon Norge

Kristin Malonæs er siviløkonom og har en mastergrad i Kunnskapsledelse fra BI. Hun har lang erfaring innen omstilling og innovasjon. I dag leder Kristin customer operations i Innovasjon Norge, hun er ansvarlig for å koordinere og forbedre Innovasjon Norges operative arbeid og bidrag til å styrke samarbeidet mellom kontorene i Norge og i utlandet.