Marit Rolseth, Tommen Gram

Marit Rolseth, Konsernsjef Tommen Gram

Marit Rolseth overtok selskapet i 1983. Den årlige omsetningen var ca. 20 millioner kroner. I 2016 passerte omsetningen 306 millioner kroner - 60 medarbeidere.

Tommen Gram har i de siste 10 – 15 årene brukt mye resurser i samarbeid med FoU-miljøer både nasjonalt og internasjonalt, for å ligge i forkant med produktutvikling og produkttilpassing. Hele tiden med det mål for øye å skape en innovativ løsning, bedre lønnsomhet og verdier både for kunder og selskapet.

LinkedIn