Marit Rolseth, Tommen Gram

Marit Rolseth Adm .Dir Tommen Gram Holding AS

Marit Rolseth overtok etter sin fars død, selskapet i 1983. Den årlige omsetningen var ca. 20 millioner kroner . I 2016 passerte omsetningen 306 millioner kroner - 60 medarbeidere i Norge, og med ansatte i Murmansk. Hong Kong,  Hanoi og  Gorni Milanovac.

Tommen Gram har i de siste 10 – 15 årene brukt mye resurser i samarbeid med FoU-miljøer både nasjonalt og internasjonalt, for å ligge i forkant med produktutvikling og produkttilpassing. Hele tiden med det mål for øye å skape en innovativ løsning, bedre lønnsomhet og verdier både for kunder og selskapet.

LinkedIn