Rolf Einar Sæter, A/S Norske Shell

Rolf Einar Sæter er Business Improvement Lead for A/S Norske Shell.

Over 20 års erfaring innen effektivisering innen mange forskjellige bransjer, hvorav de siste 12 årene innen olje og gass industrien. Ansvarlig for endringsstyring og operasjonalisering av forbedringskonsepter som Lean, Six Sigma, Operational Exellence, F4F, Digitalisering, Industri 4.0 etc i Shell, som også innbefatter en rolle i selskapets globale arbeidsgrupper innenfor de samme områdene.