Onsdag 4. april

09:30 - 10:30
Registrering i konferanseavdelingen.
Vi starter dagen med to parallelle fagsesjoner: Ledelse og forbedring - Digitalisering
Ledelse og forbedring

10:30 - 16:30
MainTech inviterer til en spennende fagsesjon om ledelse og forbedring.
Digitalisering

10:30 - 16:30
MainTech inviterer til et dykk inn i digitaliseringens verden og vi får høre om teknologiene og konseptene som kommer til å være styrende i årene som kommer, og hva som kreves av folkene rundt.
SAP Forum

13:00 - 16:30
MainTech inviterer til en interessant fagsesjon i hvordan med kan optimalisere vedlikeholdet i SAP og hvordan man kan implementer og ta i bruk arbeidstillatelses systemet.
10:30 - 10:40
MainTech ønsker velkommen til en dag med påfyll med tema ledelse og forbedring | Bård Olav Sugustad, MainTech AS
10:40 - 11:40
Ledelse på godt og vondt i 35 år | Marit Rolseth, Tommen Gram
Marit Rolseth overtok selskapsledelsen i 1983 og siden da har det skjedd en rivende utvikling. Marit vil dele erfaring fra sin tid i lederrollen.
11:40 - 12:00
Kaffe / Vrimling / Stands | Kaffepause
12:00 - 13:00
Ledelse er nøkkelen til å lykkes med lean | Marte DQ Holmemo, Senter for ledelse
Ledelse er avgjørende for om lean skal bli et blaff eller en varig vei til forbedring. Hvorfor er det likevel så utfordrende med lederforankring i leaninnføring og hvordan kan man utvikle lean ledelse i virksomheten? Marte Daae-Qvale Holmemo er forsker og seniorrådgiver og vil dele sin kunnskap og erfaring om lean ledelse.
13:00 - 14:00
Clarion sin lunsjbuffet med fjordutsikt
14:00 - 15:00
Lean Ledelse | Viggo Johannessen, Kiwa
Lean ledelse og kontinuerlig forbedring Vi skal se nærmere på en organisasjon som ønsker å jobbe systematisk med forbedring / Lean i den hensikt å skape merverdi for kunden. Det er utfordrende å utvikle organisasjonens evner til å løse problemer. Vi ser spesielt på mellomlederrollen.
15:00 - 15:20
Kaffe / Vrimling / Stands | Kaffepause
15:20 - 16:20
Verdens beste fabrikk - en stor investering krever god organisering | Monica Ødegaard, PA Consulting
Store investeringsprosjekt går gjennom ulike faser, og krever en dynamisk organisering for å sikre at man har riktig kompetanse og fokus til enhver tid.
10:30 - 10:45
Velkommen | Thomas Brynjulfsen, MainTech AS
Digitaliseringen gir oss mulighet til å måle og regulere stadig flere sider av våre virksomheter. Hvordan kan dette utnyttes til faktabasert ledelse og økt forbedringstakt?
10:45 - 11:15
Menneske først, så teknologi - Digitalisering og bruk av ny teknologi for global konkurransekraft | Thomas Vekve, Brunvoll
Brunvoll vil fortelle om hvordan man jobber med mulighetene digitalisering og ny teknologi potensielt kan gi. Norsk Industri kåret Brunvoll til Norges smarteste industribedrift 2017, blant annet for sitt langvarige arbeid med digitalisering, kompetansebygging og bærekraft. Man vil reflektere over paradokset med å være globalt konkurransedyktig med produksjon i et høykostland.
11:15 - 11:45
Fra NASA til Clas Ohlson | Pål Einar Berntsen, View
Ikke noe sted i verden forskes det mer på IoT, robotikk, 3D printing og materialteknologi enn i miljøet i og rundt NASA. Nå er forskning med utspring i Apollo- og romfergeprogrammet blitt så tilgjengelig og så billig at du finner den på Clas Ohlson! Dette har betydning for morgendagens vedlikehold av bygg, maskiner og rullende materiell!
11:45 - 12:10
Kaffe / Vrimling / Stands | Kaffepause
12:10 - 13:00
Vedlikeholdsstyring i et digitalt perspektiv | Eli Sivertsen, Statoil
Hva skjer når ‘hettegenseren’ møter arbeidsformannen med skitt på nevene. Statoil satser stort innen digitalisering, men hva betyr det for organisasjonen. Hvilke utfordringer vil et stort selskap møte når Industri 4.0 og digitalisering introduseres for fullt.
13:00 - 14:00
Clarion sin lunsjbuffet med fjordutsikt
14:00 - 14:30
Fra muligheter til mål og realisering av potensiale | Kristin Malonæs, Innovasjon Norge
Hva har Innovasjon Norge lært så langt av vår digitaliseringsreise? Hvordan kan industrien styrke sin konkurransekraft gjennom digitalisering og samarbeid med Innovasjon Norge?
14:30 - 15:00
Digital byggeplass i Veidekke. Hvorfor og hvordan - Anders Hassel og Trine Nesset | Trine Neset, Veidekke
Veidekke AS er i ferd med å digitalisere sine byggeplasser. Prosessen krever tett samarbeid og innovative løsninger. Hvordan jobber vi for å forandre en ellers tradisjonell bransje?
15:00 - 15:20
Kaffe / Vrimling / Stands | Kaffepause
15:20 - 15:50
Just do IOT! | Rune Larsen, Acando
Rune Larsen fra Acando - Hvordan lykkes med IOT
15:50 - 16:20
Praktisk bruk av maskinlæring | Andreas Marhaug, MainTech AS
16:20 - 16:30
13:00 - 14:00
Clarion sin lunsjbuffet med fjordutsikt
14:00 - 15:00
Optimalisering av vedlikehold og reinvesteringer - Big data – fra hypet konsept til konkret bruk i vannkraftsektoren | Arne Hanto Moen, Sweco
- Optimal timing av reinvesteringer – verktøy utviklet i SAP Cloud Platform - Konkret eksempel på bruk av SAPs nye løsninger for moderne vedlikehold av vannkraft - Portfolio Asset Management i praksis
15:00 - 15:15
Kaffe / Vrimling / Stands | Kaffepause
15:15 - 15:45
Implementering av WCM (arbeidstillatelser) | Sigrid Simensen Ilsøy og Svein Helge Høydal
"Statkraft innfører bruk av arbeidstillatelser for å øke sikkerheten ved gjennomføring av arbeid som kan innebære særlig fare for liv og helse. Innføringen krever et økt, formelt samspill mellom flere avdelinger, effektiv tilgang til relevante dokumenter og behov for en enklere oversikt over parallelle aktiviteter i de enkelte anlegg. SAP modulene WCM, WCD og DMS skal gi den etterspurte systemstøtten for søknad, godkjenning og oversikt over arbeidstillatelsene.»
15:45 - 16:30
Årsmøte for medlemmer av SAP forumet
16:30 - 17:30
Kompetansemyldring
Alle samarbeidspartnere i dagens fagsesjoner byr på sin kompetanse i konferansefoajeen sammen med litt snack og noe godt å drikke.
18:30 - 23:00
Sosialt arrangement med foredrag, musikk og tapas
Vi samles alle sammen i Clarion Hall for en trivelig stund sammen med litt underholdning fra scenen!
19:00 - 19:45
Foredrag: Hvordan digitalisere samhandling | Kent Ranum
Kent Ranum er utdannet jurist og har drevet eget advokatfirma. Nå driver han med eiendomsinvesteringer. Han er også godt kjent som komiker, og med sin Nils Arne Eggen-kopi alias Super-Nils, har han underholdt i mange sammenhenger og leverer hardtsparkende, satirisk og intelligent humor
20:45 - 21:30
Musikkinnslag | Kari Rueslåtten
Etter en dag med mange inntrykk, faglig påfyll og god mat passer det ekstra godt med en konsert

Torsdag 5. april

08:30 - 08:40
MainTech ønsker velkommen | Gunnar Andreas Aarvold, MainTech AS
Like sikkert som at påsken går mot ende er vissheten om at MainTech kan ønske velkommen til MainTech konferansen. Den 18. årgangen av konferansen har tema innen digitalisering og lederskap. Dette skal vi få høre mer om fra scenen fra engasjerte foredragsholdere. Velkommen!
08:40 - 10:00
Lio om liv og ledelse | Kåre Geir Lio, Nord Norsk Lederutvikling
I mer enn 20 år har Kåre Geir Lio jobbet med leder- og organisasjonsutvikling i virksomheter over hele landet. I dette foredraget deler han erfaringer fra arbeid i NNL og fra det han selv omtaler som et nokså alminnelig liv. Ledelse handler om å skape en verden folk ønsker å tilhøre, og vi håper du blir inspirert i ditt lederskap!
10:00 - 10:30
Kaffe / Vrimling / Stands
10:30 - 11:00
Digital forbedring med grønn industri | Arve Ulriksen, Mo Industripark
Arve Ulriksen er en aktiv industrileder. Han leder Mo Industripark og har et høyt engasjement innenfor forbedring og digitalisering. Han bidar både gjennom styringsgrupper og styreverv til å utvikle industrien sin konkurransekraft. Arve vil fortelle hvordan nysgjerrighet og samspill kan gjøre både selskaper og regioner mer konkurransedyktig.
11:00 - 11:30
Andreas Jagtøyen, Konsberg Digital | Andreas Jagtøyen, Kongsberg Digital
Digitalisering vil berøre alle deler av verdikjeden i de fleste industri og tjenestesektorer, og energisektoren er sannsynligvis den som blir mest berørt av alle sett med norske briller. Nøkkelen til å ta ut fullt potensiale fra digitale løsninger ligger i stor grad i selskapenes evne til å endre sine arbeidsprosesser i takt med innføringen av ny teknologi. I dette innlegget vil jeg bl.a. gå inn på hvordan digitale tvillinger vil kunne fundamentalt endre måten å utføre drift og vedlikehold av produksjons- og prosessanlegg.
11:30 - 12:30
Lunsj
Vi tar en pause og nyter en lunsjbuffet med kortreist mat og fantastisk utsikt ut mot Trondheimsfjorden.
12:30 - 13:30
Robotene kommer | Silje Vallestad, gründer av FutureTalks
Det er ikke et spørsmål om OM roboter og kunstig intelligens tar jobbene våre, men om hvor fort og hvor mange. Futurister hevder at så mange som 50% av dagens jobber ikke vil eksistere om 25 år, men samtidig kommer mange nye jobber til. Silje Vallestad vil med sitt sterke engasjement, kunnskap og erfaring ta oss gjennom utfordringer og muligheter som venter oss inn i den digitale fremtiden.
13:30 - 14:00
Kaffe / Vrimling / Stands
14:00 - 14:40
From Data to Decisions | Barrie Rodgers, SKF Product Manager
"From Data to Decisions" - how SKF is using technology and data to provide insights and decisions to customers globally. Looking back historically at how we've done this and how we are moving with digitalization to make this more efficient.
14:40 - 15:20
Fremtidens arbeidsprosesser | Rolf Einar Sæter, A/S Norske Shell
Rolf Einar Sæther jobber med Business Improvement i A/S Norske Shell, han er ansvarlig for Shell sitt transformasjonsprogram i Norge. Rolf vil fortelle om Shell sin digitale transformasjon og hvordan 3D modeller av fysiske anlegg og maskinlæring vil påvirke framtidens arbeidsprosesser, drift og vedlikehold.
15:20 - 15:30
Oppsummering og avslutning | Gunnar Andreas Aarvold, MainTech AS
Takk for i år og velkommen igjen neste år!