Norske Shell, utbyggingsprosjekter i Norskehavet

Jan Gjerde viser frem hva Norske Shell planlegger av investeringer
Jan Gjerde viser frem hva Norske Shell planlegger av investeringer

Jan Gjerde, Operation Readiness Teamleader Norske Shell

A/S Norske Shell har siden oppstarten av Draugen i 1992 vært en stor lokal aktør i Midt-Norge.
I 2007 ble også Ormen Lange feltet satt i drift, noe som bidro til en ny økning.

I de nærmeste årene skal Shell investere ca 60 milliarder i flere krevende feltubygginger i Norskehavet. De viktigste er: Ormen Lange compression, Nyhamna Expansion, NSGI og Linnorm.

Jan Gjerde har en sentral rollle i Shell for å forberede disse prosjektene for driftsfasen. I sin presentasjon vil han beskrive i mer detalj hva disse prosjektene går ut på og hva man oppnår med disse nye utbyggingsprosjektene.

Jan Gjerde - Norske Shell, utbyggingsprosjekter i Norskehavet