Teekay Petrojarl - FPSO Pioneer i vekst

Teekay's Petrojarl 1
Teekay's Petrojarl 1

Øyvind Jordanger, Director, Business Development, Teekay Petrojarl Production AS

Jordanger forteller om den spennende utviklingen av Teekay Petrojarl siden de bestilte den første FPSO’en i 1984, planene framover og ringvirkninger dette har for Midt-Norge.

Link til Teekay sine hjemmesider: www.teekay.com

Øyvind Jordanger - Teekay Petrojarl, FPSO Pioneer i vekst