Toyotakultur i Jæger Automobil

Torgeir Halvorsen letter på antrekket etter et vellykket foredrag
Torgeir Halvorsen letter på antrekket etter et vellykket foredrag

Torgeir Halvorsen, Administrerende direktør i Jæger Automobil

Hør den fabelaktige historien om hvordan de ved å adoptere Toyotas ledelsesprinsipper har tredoblet kapasiteten, på 1/3 av tiden og 1/3 av arealet.

Halvorsen er en av Norges ledere som har mest erfaring med Toyota Production System. Jæger Automobil fikk også den første nasjonale Lean-prisen 30.november 2011 utdelt på Lean Forum Norges store årskonferanse.

Tanken bak en Lean-pris er å løfte frem fokuset som Lean filosofien har på samarbeidsorientert lederskap og medarbeiderdrevet innovasjon.

Link til Jæger Automobil sine hjemmesider: www.jaegerbil.no
Skal du virkelig forstå en bedrift så må du ha dyp kunnskap, dyp innsikt og det har mange ingeniører. Er det noe landet trenger så er det ingeniører - they move the world
Torgeir Halvorsen
Administrerende direktør i Jæger Automobil
Torgeir Halvorsen - Toyotakultur i Jæger Automobil