Oppsummering av konferansen 2015

Fra den spede start i 2000, med 25 deltakere og ett halvdagsseminar, til en samling med hele 250 deltakere over to dager i 2015. Med fag og mennesket i fokus. Her er vår oppsummering - håper det vekker gode minner!