Sponsorer


 • ISY JobTech ››

  ISY JobTech er en helhetlig løsning for forvaltning, drift og vedlikehold av tekniske anlegg. Systemet tilbyr funksjonalitet for forebyggende, korrektivt og tilstandsbasert vedlikehold, samt analyseverktøy for driftssikkerhet og vedlikehold.

 • SAP Norge AS ››

  Med en samlet nordisk og baltisk region, har SAP et kraftsenter av eksperter som kan jobbe med alle selskaper, uavhengig av næring størrelse. Fleksibilitet, innovasjon, kundeverdi og profesjonalitet forblir deres overordnede mål. De tilbyr sine kunder raske løsninger, beslutningsdyktighet og oppdatert kunnskap om hva spesifikke bransjer trenger. SAP er verdens ledende leverandør av forretningsapplikasjoner, IT-tjenester, analyse, sky, mobile, og databaseteknologi.

 • Holger Hartmann AS ››

  AS G. Hartmann er et av Norges eldste selskaper i sin bransje. Hartmann har gjennom årene blant annet solgt dampmaskiner, helikopter, fly og utstyr for asfaltering, men i dag er kjernevirksomheten salg og service/kalibrering av utstyr for materialprøving.

 • Prezioso Linjebygg ››

  Prezioso Linjebygg (LBO) leverer tjenester og nøkkelferdige prosjekter til olje- og gassindustrien både offshore og onshore. Selskapet har ca 500 ansatte , inklusive datterselskapet Maintech AS . Selskapet hovedkontor er lokalisert i Molde , Norge , med avdelingskontorer i Trondheim og Stavanger ( N ) , Aberdeen ( UK) og Houston ( USA).

 • itelligence ››

  itelligence er etablert i 23 land – fra Amerika til Øst-Asia. Deres 3000 ansatte er alle opptatt av å hjelpe bedrifter med å utnytte sine SAP-løsninger maksimalt. Dette kan de gjøre takket være et globalt samarbeid med SAP samt langsiktig samarbeid med globale IT-eksperter.

 • Karsten Moholt AS ››

  Karsten Moholt arbeider kontinuerlig for å være en ledende aktør innen elektromekanisk industri. Et vedvarende fokus på å utvikle nye løsninger for effektivt vedlikehold har vist seg å være en vinnende strategi for selskapet fra Bergen. I dag er Karsten Moholt et komplett servicesenter, en one-stop shop for elektriske maskiner. Selskapet betjener store kunder innen energi, offshore, shipping og subsea industri, og er stolt av å kunne tilby sine kunder fleksible løsninger. Karsten Moholts tjenester omfatter hele spekteret fra Totalkonsept som tar hånd om hele livssyklusen til en maskin, til overhaling og reparasjon, testing, utstyrssalg og ISO-sertifiserte kurs.

 • DASH Software AS ››

  Tilbyr et solid antall muligheter innen vedlikehold, planlegging av logistikk og produksjon. Verktøyet er meget funksjonsrikt, samtidig som det er enkelt å lære uten nevneverdige forkunnskaper. Deres løsninger har vært benyttet i 20 år innen norsk industri.

 • KSB Norge AS ››

  KSB Norge er en salgs- og serviceorganisasjon som er en del av KSB AG. De har levert pumper, ventiler og mengdemålere for det norske markedet helt siden 1945 og med deres lange historie og kompetanse tilbyr de sine kunder utmerket kundeservice og skreddersydde løsninger.

 • Mike Brooks, Mtell ››

  Med hovedkontor i San Diego, California, utfordrer Mtell gamle ideer med ny tenkning rundt "produksjonssentrert" vedlikehold; en metodikk som forbedrer sikkerheten, fjerner risiko, reduserer feil, og forbedrer anleggets gjennomstrømning. Mtell tenker "hvordan lære maskiner å være smartere"

 • LIoyd's Register Consulting Energy AS ››

  Et globalt team som leverer uavhengig besluttningsstøtte og ekspertråd til energisektoren. Med mer enn 2.700 ansatte i 50 land , løser de komplekse utfordringer for sine kunder - De berører de aller fleste områder innen energi, oppstrøms, nedstrøms, kjernekraft, fossilt brensel , fornybar energi og industri.

 • Prevas AS ››

  Både små gründerdrevne virksomheter og multinasjonale eksportselskaper i industrien står overfor store utfordringer. Uansett hva de gjør, står vanligvis en aktør et eller annet sted i verden klar til å gjøre det både raskere og billigere. For å kunne overleve og vokse er de hele tiden tvunget til å utvikle nye og smartere produkter og produksjonsmetoder. Eller å få hjelp med oppgaven. Det er i dette miljøet Prevas har startet opp, drevet og vokst. Siden 1985 har de klart å utvikle over 5 000 produkter, hvorav mange har bidradd til å gjøre deres kunder verdensledende innen sitt felt. Og i samme grad har de bidradd til økt produktivitet, kvalitet og lønnsomhet for deres kunders industrianlegg. De kaller det Innovasjon for Growth.

 • Pon Equipment AS ››

  Pon Equipment AS har vært forhandler av Caterpillar produkter siden 1930. De er eid av et nederlandsk holdingselskap, Pon, et solid selskap med sterk fokus på kvalitetsprodukter og trivsel hos sine ansatte.

 • SAP AG ››

  Med en samlet nordisk og baltisk region, har SAP et kraftsenter av eksperter som kan jobbe med alle selskaper, uavhengig av næring størrelse. Fleksibilitet, innovasjon, kundeverdi og profesjonalitet forblir deres overordnede mål. De tilbyr sine kunder raske løsninger, beslutningsdyktighet og oppdatert kunnskap om hva spesifikke bransjer trenger. SAP er verdens ledende leverandør av forretningsapplikasjoner, IT-tjenester, analyse, sky, mobile, og databaseteknologi.