MainTech konferansen 2013

Det fins en tid for å planlegge – en tid for å vedlikeholde, og en tid for å inspirere. Nå er tiden igjen inne til å la seg inspirere!

Alle organisasjoner trenger litt påfyll en gang i blant. 

Og vi i MainTech kan med bakgrunn fra flere års tilbakemeldinger fra konferansedeltakerne, nesten garantere at du vil la deg begeistre.

Verdiskapende vedlikehold

MainTech konferansen ønsker å samle mennesker som ser at vedlikehold er verdiskapende. Mennesker som ser at fremtiden ligger i å ha et godt inspeksjonsprogram og benytte gode moderne vedlikeholdsmetoder. Det dreier seg om teknikk, men også om samspillet mellom mennesker.

Effektiv drift

Et annet emne som vi ønsker å belyse på vår konferanse er hvordan en kan optimalisere sin bedrifts produksjon. Maskiner og datasystemer må til, men historien har vist at det alene ikke garanterer effektiv drift. Det dreier seg om teknikk, men også om samspillet mellom mennesker.

Se vårt program og våre foredragsholdere på årets konferanse.

La deg inspirere og meld deg på.