Bilder fra MainTech konferansen 2013

Se bilder fra konferansen, miniseminar og oppstarten på Dokkhuset.