Presentasjoner på miniseminar

Nedenfor finner du de presentasjonene som er blitt gjort tilgjengelig for oss fra de froskjellige Miniseminarene. Hvis du ønsker å lese mer om de forskjellige firmaene som bidro, finner du lenker på logoene deres til høyre.Nettverksamling for brukere av SAP PM

Dette er et åpent nettverk for industribedrifter som benytter SAP PM. Nettverket avholder et av sine to årlige møter  i forbindelse med MainTech konferansen.

For mer informasjon om nettverket ta kontakt med Gunnar Andreas Aaarvold, gunnar.aarvold@maintech.no.

Prometheus sin presentasjon
Norske Skog Skogn om sitt anleggsregister
Xstrata om sitt anleggsregister
Hustadmarmor om organisering av vedlikehold
Hustadmarmor om sin endringsordre Z7

 


Produksjonsplanlegging og vedlikehold - Dash / Enlight

Dash software sin presentasjon
Enlight sin presentasjon om QR og RFID

 


Forbedringsarbeid i bergverksindustrien

Boliden Tara fra Irland vil holde et miniseminar for aktører i bergverksindustrien. Formålet med samlingen er å øke kunnskapen om - og bidra til å skape et nettverk innen forbedringsarbeid i bergverksindustrien.

Tara Boliden sin presentasjon

 


Reservedelstyring i energibransjen - Norconsult Informasjonssystemer / MainTech

Norconsult Informasjonssystemer om materialstyring
MainTech om ståstedsanalyse på reservedeler

 


Instrumentert tilstandskontroll - SPM Instrument

Den beste måten å holde driftskostnadene lave på, er å tidlig forutse og oppdage feil. I over 40 år har vi bidratt til økt tilgjengelighet for våre kunder i alle bransjer og i alle verdens hjørner. SPM har metodene, utrustningen og programvaren for å kunne tilby kostnadseffektive løsninger for tilstandskontroll, komplette med opplæring og support i hele verden.

SPM sin presentasjon