Fabrikksjef, Marine Harvest

(Foto: Marine Harvest)
(Foto: Marine Harvest)

Fra kulturstruktur til strukturkultur - Forbedring krever endring

 

Fabrikksjefen som har løftet et lakseslakteri fra å være nær nedleggelse, til en bedrift som kundene applauderer og som de ansatte er stolte av.

Kjell Stokbakken har sin bakgrunn i Nidar og Orkla. Etter 3 år som produksjonssjef i Nidar ønsket han å prøve noe nytt og begynte i 2006 som fabrikksjef i laksebransjen, den gang Fjord SeaFood på den vakre Helgelandsskysten, nå Marine Harvest Processing, Herøy.

Da Kjell overtok driften av anlegget hadde de høye skadetall, kvalitetsutfordringer og dårlig effektivitet. Gjennom omstrukturering, målstyring, investeringer, kompetansebygging og stayerevne, leder han nå et effektivt lakseslakteri med en betydelig volumvekst, som leverer en kvalitet de mest kresne kundene berømmer.
Slike positive endringer i hjørnestensbedriften har også gitt ringvirkninger i lokalsamfunnet. Fra å være en fraflyttingskommune i 2006 preges Herøy i dag av optimisme, næringsutvikling og tilflytting.

 

Du finner mer om Marine Harvest på deres hjemmesider: marineharvest.com/no

Presentasjon 2013

Kjell Stokbakken_Fra Kulturstruktur til Strukturkultur