Miniseminar og utstillere 2013

I samarbeid med leverandører og samarbeidspartnere ønsker MainTech å tilby en mulighet for å delta på et Miniseminar på onsdag 3. april.

Oppmøte blir til kl 12:50 for registering og samling før en inntar lunsj kl. 13:00. Etter lunsj vil det bli ca 2 timer med seminar, før vi tar turen over blomsterbroen og til Dokkhuset.

Påmelding skjer via påmeldingsknappen, og kan gjøres sammen med konferansepåmeldingen eller som en separat påmelding. Pris for deltakelse er kr 750,- og inkluderer selvsagt lunsj.

Noen av våre samarbeidspartere har også utstilling på konferansedagen. Utstillere vil være plassert i vrimleområdet utenfor konferanseområdet.

Onsdag 3. april kl 12:50


Nye påmeldinger vil bli satt på  venteliste

Nettverksamling for brukere av SAP PM

Dette er et åpent nettverk for industribedrifter som benytter SAP PM. Nettverket avholder et av sine to årlige møter  i forbindelse med MainTech konferansen. Tema for årets samling er Vedlikeholdsplanlegging og Anleggsregister. Vi er så heldige å få besøk fra Prometheus Group i England. De har verktøy for å forenkle arbeidsprosessene i SAP, og vil demonstrere løsninger.

Hydro Sunndal benytter Prometheus i sitt planleggingsarbeid og vil gi en presentasjon av sine prosesser. Prometheus er tilgjengelig under hele konferansen for møter, og vil også ha utstilling. Velkommen til et spennende og interessant møte!

For mer informasjon om nettverket ta kontakt med Gunnar Andreas Aaarvold, gunnar.aarvold@maintech.no.

Program nettverksamling SAP PM

 


Produksjonsplanlegging og vedlikehold - Dash / Enlight

Enlight, leverandør av nøkkelferdige løsninger på elektronisk sporing som for eksempel QR og RFID vil i samarbeid med programleverandør Dash software, vise oss hvordan et godt vedliholdssystem og smarte TAG kan gi brukerne en helt ny opplevelse på industrigolvet. Dash software vil også gi oss en demonstrasjon på sin dataløsning. Besøk gjerne deres hjemmesider: www.dashsoftware.no      www.enlight.no

Program produksjonsplanlegging og vedlikehold

 


Forbedringsarbeid i bergverksindustrien

Boliden Tara fra Irland vil holde et miniseminar for aktører i bergverksindustrien. Formålet med samlingen er å øke kunnskapen om - og bidra til å skape et nettverk innen forbedringsarbeid i bergverksindustrien.

Les mer om Boliden på deres hjemmeside: www.boliden.com

Program forbedringsarbeid i bergverk

 


Reservedelstyring i energibransjen - Norconsult Informasjonssystemer / MainTech

I samarbeid med MainTech vil programvare- og utstyrsleverandører demonstrere hvordan dataløsningen kan utnyttes til det fulle, slik at også reservedelsstyringen får sin velfortjente oppmerksomhet.

For mer informasjon ta kontakt med Live Forodden, live.forodden@maintech.no

Program reservedelstyring i energibransjen

 


Instrumentert tilstandskontroll - SPM Instrument

Den beste måten å holde driftskostnadene lave på, er å tidlig forutse og oppdage feil. I over 40 år har vi bidratt til økt tilgjengelighet for våre kunder i alle bransjer og i alle verdens hjørner. SPM har metodene, utrustningen og programvaren for å kunne tilby kostnadseffektive løsninger for tilstandskontroll, komplette med opplæring og support i hele verden.

SPM vil fortelle om sine løsninger, og sette av tid til å drøfte utfordringer og muligheter deltakerne har for å kunne få til en instrumentert tilstandsovervåkning.

For mer informasjon sjekk www.spminstrument.no eller kontakt Sverre Nergaard hos SPM Instrument, mobil: 900 88 940 eller sverre@spminstrument.no

Program instrumentert tilstandskontroll
 

 

 

Utstilling med Geomatikk IKT

Landets ledende leverandør av løsninger på dokumenthåndtering og digitale arkiv vil du finne i utstillingsområdet på konferansedagen 04. april.

Ta gjerne kontakt med: Jon-Helge.Seljeseth@geomatikk-ikt.no,

eller besøk deres hjemmesider: www.geomatikk-ikt.no