Arne Smisethjell, Statnett

SAMBA står for «Smarter Asset Management with Big Data», og er et Forskningsråd-støttet prosjekt der Statnett samarbeider med SINTEF Energi og noen av de største internasjonale leverandørene av systemer for anleggsforvaltning: ABB,GE Grid Solutions og IBM.

 

– Vi må organisere oss annerledes. Framtida er en strømlinjeformet modell med kompatible grensesnitt hele veien. I prosjektet tester vi ut ulike modeller og metoder for tilstandsvurderinger, og ønsker å kunne hente ut informasjon om tilstandsutvikling, restlevetid for komponenter, risiko og optimalt tidspunkt for vedlikehold og reinvestering, avslutter Arne Smisethjell.

– Klarer vi å besvare disse spørsmålene, vil det gi betydelig fortjeneste. Arne Smisethjell, Prosjektleder Statnett