Håkon Hilmar Ferkingstad, Gassco

Håkon er teknolog og mest sannsynlig noen hakk mer enn gjennomsnittlig interessert i ny teknologi.

Han har de siste årene jobbet det mest av tiden med forskning og utvikling, blant annet med prosjekter innen robotteknologi, teknisk integritet og korrosjon. Han vil i presentasjonen rette fokus mot hvordan Gassco har jobbet med sine samarbeidspartnere for å få til rask implementering av robotløsninger.

For mer informasjon kan du høre Håkons podcast her