Johan Malmström, SAP Norway

SAP er et av verdens største forretningssystemer og støtter mange store industriselskaper i deres prosesser. De siste årene har selskapet utviklet sine produkter for å støtte opp under Industri 4.0 og Maskinlæring som beslutningsstøtte.

SAP kan være et godt verktøy for å utvikle ikke bare et utstyrs prestasjoneer, men et helt anleggs prestasjoner: «Asset management».