Robert Kusén, Kusén

Robert Kusén har startet selskapet Kusén – «The battle against fake lean». Med sin bakgrunn fra forbedringsarbeid i industri har han erfart hvordan kultur og evne til forbedringsarbeid henger sammen. Vi gleder oss stort til å høre han.

I 2008 fikk Robert stipend fra HM kongen og stiftelsen ”Ungt lederskap” for sin innsats som sjef på Scania. Der klarte han, sammen med sitt lag på 275 medarbeidere, å transformere verkstedet som gikk under navnet Apeberget til et forbilde for svensk produksjonsindustri. Sammen klarte Apeberget, med det som de fleste står henfalne fremfor; å skape en organisasjon hvor alle er med og driver utvikling med indre motivasjon som grunn. 

70 – 80 % av de virksomheter som satser på innføring av Lean og kontinuerlig forbedring som en del av virksomhetskulturen får det ikke til.  Hvilke trinn og faktorer er kritiske for å lykkes i dette arbeidet. I boken han selv har skrevet: «Respekten for mennesket» har han gitt oss innsikt i hvordan kultur og holdninger kan påvirke både motivasjon og respekten for andre mennesker. 

I 2019 satser Robert Kusén satses alt på sitt eget selskap; Kusén AB. Der skal han arbeide blant annet for «The battle against fake lean». Vi gleder oss veldig til et fyrverkeri av et innlegg som vil treffe hardt og tøft for alle oss som arbeider med forbedringsarbeid! Gå ikke glipp av dette 