Silvija Seres, TechnoRocks

«Hun har blitt kalt et av Norges smarteste mennesker, sitter i Regjeringens teknologiråd og en rekke bedriftsstyrer. Hun sier at vi er i ferd med å bli tatt av en digital tsunami, at vi må våkne».

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Oslo Børs og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter.