Silvija Seres, TechnoRocks

«Hun har blitt kalt et av Norges smarteste mennesker, sitter i Regjeringens teknologiråd og en rekke bedriftsstyrer. Hun sier at vi er i ferd med å bli tatt av en digital tsunami, at vi må våkne».

– En gang var jeg i en rafting-flåte, sier Silvija Seres – Vi veltet i første stryk, gikk rett under. Da vi kom det til det andre, rodde vi som bare pokker. Det handler om erfaring!

På MainTech konferansen skal hun dele sine erfaringer fra et innholdsrikt liv. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Oslo Børs og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter.