Stein Håvardsholm, Aker BP

Stein har fulgt Ivar Aasen prosjektet fra engineering i London, bygging i Singapore, oppstart av produksjonen offshore og nå sist med å flytte kontrollrommet til land.