Dette vil vi med MainTech Konferansen

Med MainTech Konferansen ønsker vi å løfte frem bedrifter, naturressurser, teknologi og mennesker som løser utfordringer knyttet til forbedringsarbeid og utvikling. I tillegg vil vi vise at det er mulig å skape verdier og arbeidsplasser gjennom strukturert forbedringsarbeid og bruk av ny teknologi.

Ordene alle snakker om: Internet of Things, Machine Learning, Industri 4.0, Big data - Hos oss skal du få se praktiske eksempler, og se hva det betyr for deg og din bedrift!

 
Vi skal også se på grønne investeringer. Dette er fremtidens verdiskaping med utgangspunkt i ny teknologi. 

MainTech Konferansen skal skape debatt om hva som kjennetegner en god industrikultur og bærekraftig prestasjon, i tillegg til å drøfte hva slags ledelse og rammebetingelser vi trenger på veien mot lav-utslippsamfunnet.