Dette vil vi med MainTech Konferansen

Foto: Wil Lee-Wright
Foto: Wil Lee-Wright

De nødvendige endringene. MainTech konferansen handler om de endringene som skjer og de endringene som må skje. Konferansen samler hvert år 250 deltakere og er en viktig møteplass for "skarp ende", ledere og eksperter som vil være med mot fremtidens nye utfordringer.

To innholdsrike dager

Årets konferanse har ny «design». Vi starter i plenumssal der vi får høre og dele fantastiske historier fra kjente næringslivledere.

Etter lunsj deler vi oss i parallesesjoner og deltagerne kan velge mellom «Anvendt digitalisering», «Ledelse & Utvikling» og «RCM – pålitelighetsmetodikk». Parallel sesjonen er som workshops der deltagerne blir inkludert og bidrar i diskusjoner og erfaringsdeling.

Dag 2 starter med paralle sesjoner, med videre mulighet til fordypning i det du er aller mest opptatt av. Du står fritt til å velge ulike sesjoner fra dag 1 til dag 2. Siste del av konferansen blir igjen fra plenumssalen.

Velkommen til årets konferanse - vi gleder oss!