MainTech Konferansen - film 2020

Engasjerende og entusiastiske mennesker samles til MainTech Konferansen for faglig og sosialt påfyll hvert år Her er en oppsummering av essensen fra MainTech konferansen.