Tilbakemeldinger 2010

Takker for en meget interessant dag på konferansen deres. Jeg synes det spesielt var interessant å høre på de lederutfordringer som en møter i forhold til å drive kontinuerlig forbedringsarbeid.
Produksjonsleder etter konferansen
Takk for en veldig hyggelig og ikke minst inspirerende samling!! Dette er definitivt et av de bedre vedlikeholdsseminarene jeg har vært med på
Produksjonsleder etter konferansen
Det var et veldig bra arrangement med utrolig mange bra foredragsholdere! Kulturbygging for å få til endringer og forbedringsprosesser er noe jeg absolutt er tilhenger av. Fikk mye påfyll der.
Konferansedeltaker
Takk for sist. Det var et vellykket arrangement faglig og sosialt. Jeg hørte bare positiv tilbakemelding fra arrangementet. Det er veldig sjelden at forlesing er så interessant og relevant! Jeg fikk mange bra input.
Deltaker fra et annet konsulentfirma
Takk for et veldig trivelig og inspirerende seminar - dette kan dere være stolte av!
Leder i kraftproduksjon
Hei igjen alle i MainTech, og takk for to flotte dager i Trondheim ifm. MainTech-konferansen. Det var et fantastisk bra opplegg, både faglig og sosialt, og man følte fort at dette har dere jobbet mye med og planlagt godt.
Kristoffer B. Jenssen, Daglig leder Linjebygg Offshore
Takk for sist ! Det var en veldig bra konferanse. All honnør for flott gjennomføring og spennende tema. Det er en god ide å skape begeistring og humorinnslag er alltid ok.
Fra deltaker i epost