Fast Track utbygging av feltnære funn

Innsiden av Troll plattformen (Fotograf: Harald Pettersen, Statoil)
Innsiden av Troll plattformen (Fotograf: Harald Pettersen, Statoil)

Halvdan Knudsen, Statoil

Halfdan Knudsen er ansvarlig for hurtigutbygginger («Fast Track») i feltutvikling i Statoil.

Hurtigutbygginger av små funn nær eksisterende infrastruktur står sentralt i Statoil’s portefølje på norsk sokkel i årene framover.

Knudsen vil fortelle om de utfordringene og forutsetningene som ligger til grunn for å gjennomføre Fast Track utbygging på Norsk sokkel.

Link til Statoil sine hjemmesider: www.statoil.com

Halvdan Knudsen - Fast Track utbygging av feltnære funn