Alexandra Bech Gjørv, Advokatfirmaet Hjort

Alexandra Bech Gjørv har betydelig erfaring som industrileder og styreleder/medlem, særlig innen kraft- samt olje- og gassbransjen. Gjørv ledet 22. juli-kommisjonen.

Presentasjon av Alexandra Bech Gjørv