Marianne Olsnes, A/S Norske Shell

På Nyhamna gjennomføres fortiden Norges største industriutbygging. Marianne Olsnes vil gi oss en status fra prosjektet og de utfordringer de har måtte takle.