Thor Otto Lohne, Gassco

Gassco har som operatør ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og skal være en ledende gasstransportør i Europa. Thor Otto Lohne er direktør for kommersiell utvikling i Gassco.

Enheten Thor Otto Lohne er ansvarlig for i Gassco er Forretningsutvikling og økonomi.

Enheten har ansvar for å administrere de interessentskap/selskap Gassco er operatør for og Gassco AS. Enheten har videre ansvar for tildeling og administrering av kapasiteten som til enhver tid finnes i gasstransportsystemet, samt belaste brukerne for det de har reservert. Enheten har også ansvar for utviklingen av gass-transportsystemet -”arkitekt” rollen i samarbeid med andre enheter. Den juridiske funksjonen befinner seg også i enheten.

 

Presentasjon:

 

Presentasjon av Thor Otto Lohne