MainTech konferansen 2016

Konferanserusen har lagt seg og evalueringens tid er kommet. Tanken som slår meg er: "Konferansen presterte over evne!"

Engasjerende fagsesjoner og ærlige historier

Dag 1 med over 20 ulike faglige innlegg fordelt på flere fagsesjoner og workshops. Engasjerte møteledere og deltagere i alle rom. Et kveldsarrangement med tapas og magisk underholdning fra en eksplosiv, men ydmyk Sondre Justad!

"Spill hverandre god" var mantraet til Nils Arne Eggen. Det budskapet ble styrket av de lederne som foredro fra scenen på dag 2. Ærlige historier - fortalt direkte og uten omsvøp – vekker interesse blant deltagerne. Når historiene også byr på strategier og og viser veien mot nytt mål, er dette med på å skape en erfaringsarena som deltagerne elsker! Lederne som denne torsdagen stod på scenen i Clarion Hall leverte opp til Billy Oceans gamle kjenning: "When the going gets tough - the tough get going"

Så enkelt og så vanskelig: Vi må jobbe sammen, sette oss mål, og styre mot dem! Det er oppskriften fra MainTech konferansen – og for MainTech konferansen!

Gode foredrag fra den store scenen

Oberstløytnant Geir Nilssen, tok oss med på et foredrag om vårt nye flaggskip F-35 , med fart, krappe vendinger og ikke minst "Man in the loop".Etterfulgt av tidligere Olje og Energiminister og OKEA-grunder Ola Borten Moe med nye tanker om forenkling og kostnadsbesbarelser for Norsk sokkel.

Solfrid Flateby overmannet alle med engasjerende tale og et kroppsspråk du ikke vek fokuset bort fra: "Er du fornøyd med deg selv og dagen - si det til trynet ditt!" Bård Olav Uthus fortalte ærlig og direkte hvordan det er å bli "hengende på stavene midt i bakken" for deretter å mobilisere organisasjonen til seier! Her skal det skapes Energi for Generasjoner!

Stine Ilebrekk Undrum fra Jernbanverket fortalte om etterlengtet og stor satsning på jernbane med imponerende prosjekter der 100 års drift og vedlikehold ivaretas i prosjektfase.Odd Tore Finnøy fra Brunvoll fortalte hvordan de gjennom strategisk tenking og fokus på kvalitet har valgt å beholde produksjonen i Norge - vi trenger flere som tenker slik!

Til å "krone verket" kom Linn Cecilie Moholt direkte fra påskeferie, sneket seg over fjellet før kolonnestenging og direkte inn til #maintechkonferansen. Med et givende innlegg om kultur og organisasjon tuftet på en strategi om å komme seg opp og frem, ble rammene satt for en fantastisk konferanse! Tusen takk til alle som bidro, foredragsholdere, sponsorer, deltagere og ikke minst mine kjære kollegaer - "Eg e stolt av å jobbe i MainTech"

Velkommen tilbake neste år! Sett av datoen i kalenderen 19. og 20. april 2017.

Hilsen Gunnar Andreas