MainTech konferansen 2017

Konferansetråden er grønn og innovativ

MainTech konferansen har gjennom 16 år etablert seg som det største treffpunktet for drift & vedlikeholds industrien.

Vi har i år valgt foredragsholdere fra ledende selskaper som tørr og sette seg høye mål, der endringsvilje, forbedringevne og teknologiinvesteringer er bærebjelken i bedriftskulturen.

Torbjørn Johannson i ASKO Norge AS drømmer om at selskapet skal bli klimanøytral. "Klimanøytral er vi når vi bruker kun fornybar energi og er netto selvforsynt med den, har eliminert klimagassutslipp og har maksimal gjenbruk eller gjenvinning av avfall" sier han. Vi gleder oss til å høre om hans visjoner når han åpner dag to på MainTech Konferansen.

Fornybarenergi er også noe Hege Brende er opptatt av. Hun er leder for Norsk Vannkraftsenter og FME HydroCen. Senteret skal levere kunnskap og innovative løsninger til norsk vannkraftsektor for å styrke Norges posisjon som en ledende vannkraftnasjon og sikre at norsk vannkraftsektor kan utnytte mulighetene i fremtidens fornybare energisystem.

Terje Moum fra Statoil skal fortelle om bruk av LEAN i Statoil. Terje vil ta oss med på forbedringsreisen og fortelle hvordan Statoil tenker og handler. Terje vil også fortelle om hvilke erfaringer Statoil har gjort seg etter pilotene på Kristin og Heidrun. Han var selv plattformsjef på Kristin under LEAN innføringen.

Forbedringsarbeid er også Kathrine Næss, Plant Manager på Alcoa Mosjøen, opptatt av. Kathrine vil fortelle om Alcoa sitt kontinuerlige forbedringsarbeid der kombinasjonen av ny teknologi og utvikling av mennesker er like viktig.

Ny teknologi og utvikling kan vi trygt si at er det Niall Heffernan driver med. Tenk å sikre utstyr (foreta "lock out - tag out") ved hjelp av bare øynene! Eller få opp maskintilstand, Vedlikeholds-historikk og kommende FV-jobber bare ved et "blunk"! Dette er ikke noe som hører fremtiden til, det er her NÅ og vil bli demonstrert under MainTech konferansen.

Utvikling er også nøkkelordet som beskriver det Morten Nilsen er opptatt av. Men han er spesielt interessert i menneskers utvikling og potensialet. Han er nysgjerrig og genuint opptatt av å hjelpe andre på vei til deres mål, slik at det skaper verdier for kunden.

I tillegg til disse foredragsholderne møter du også Guri Hetland som har vært landslagssjef for Sveits. I dag jobber hun med etableringen av Trøndelag 2023, og er prosjektleder for Trondheims arbeid med å få VM på ski. Erik Hanøy gir deg spennende historier fra et kvart århundre i media, og presenterer løsninger som du kan bruke i din egen arbeidsdag. Sjansen er stor for at du får deg en god latter også!

Årets musikalske innslag kommer fra Ine Hoem. Ines stemme treffer deg rett i hjertet. Hennes vokalsterke sound henter elementer fra både moderne elektronisk popmusikk og jazz-universet. Dette kommer til å bli en spennende konsertopplevelse!

Det er med andre ord mye å glede seg til og vi ser fram til å ønske deg velkommen på konferanse!