Torbjørn Johannson

Torbjørn Johannson, styreformann i ASKO Norge AS, kommer ikke til å pensjonere seg før samtlige av ASKOs varer er kommet over på engrosdistribusjon og før selskapet er blitt klimanøytral. Slik sett kan han risikere å bli sittende lenge i stillingen.

Hvorfor bygger ASKO vindturbiner, kler sine lagerbygg med solcellepaneler og vil kjøre trailere på batteridrift?

Er det en teknologihungrig leder, eller er det et selskaps som virkelig mener at miljøvennlig drift lønner seg? 

Vi har vært så heldige å få konsernleder og styreformann i engrosvirksomheten ASKO i NorgesGruppen til å åpne dag to på MainTech konferansen. På en ledersamling i Nordmarka bestemte ASKO seg for å bli klimanøytral. "Klimanøytral er vi når vi bruker kun fornybar energi og er netto selvforsynt med den, har eliminert klimagassutslipp og har maksimal gjenbruk eller gjenvinning av avfall" proklamerer Torbjørn Johannson.
  

Presentasjon:

 

Presentasjon av Torbjørn Johannson